Lasten metaalwerkgevers dalen licht; iets meer loon voor werknemers

De werkgeverslasten voor ondernemers in de sector metaal en techniek dalen in 2017 licht. Dat komt door een lichte daling van de pensioenpremie. Ook de werknemers gaan er op vooruit dankzij de lagere pensioenpremie. Dat blijkt uit berekeningen van salarisstrookverwerker en HR-dienstverlener ADP Nederland.

Deze berekeningen laten zien dat de werkgeverslasten dit jaar dalen voor de meeste organisaties. Met name personeel met lagere en middeninkomens worden goedkoper.
Voor werknemers in alle onderzochte sectoren met een inkomen van twee keer modaal moet meer worden afgedragen dan vorig jaar.
De meeste organisaties betalen in 2017 minder aan sectorpremies voor de WW. De gemiddelde sectorpremie daalt van 1,78% naar 1,36%. De basispremie voor de WIA stijgt met 0,28 procentpunt. Voor het vierde achtereenvolgende jaar daalt ook de werkgeversbijdrage in de Zorgverzekeringswet.
Waar werknemers met middeninkomens in veel gevallen goedkoper worden, stijgen de werkgeverslasten voor personeel die twee keer modaal verdienen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een hogere AWF-premie, een hogere WIA-premie en de reguliere verhoging van het maximumloon waarover deze premies worden geheven.

Werkgevers metaal en techniek
Werkgevers in de sector metaal en techniek krijgen te maken met een lichte daling van de pensioenpremie. Dit geldt niet voor de zogeheten excedent-regeling. Het afdrachtpercentage blijft gelijk. Werkgevers in deze sector betalen 0,61 procentpunt minder aan sectorpremie. Voor een werknemer met een modaal inkomen draagt een werkgever maandelijks 10 euro minder af. Voor medewerkers met een minimumloon stijgen de werkgeverslasten iets in 2017.

Werkgevers kunnen voor personeel met een laag loon een extra voordeel tegemoet zien. Voor personeel met een salaris tussen de 100% en 125% van het minimumloon geldt per 1 januari 2017 het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Het LIV moet werkgevers stimuleren werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. De subsidie over 2017 wordt in de zomer van 2018 automatisch uitbetaald door de Belastingdienst. Deze kan per werknemer oplopen tot maximaal 2.000 euro per jaar. “De letterlijke wettekst van de LIV spreekt over een gemiddeld uurloon in plaats van een vast minimumloon,” zegt Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle wet- en regelgeving. “Werkgevers moeten zich daarom niet op voorhand rijk rekenen, want factoren als overwerk, een eventuele 13e maand of bonus, onregelmatigheidstoeslagen of de aftrek van pensioenpremies beïnvloeden het gemiddelde uurloon. Maar ook de arbeidsduur speelt hierin een rol. De uiteindelijke teruggave kan daardoor tegenvallen of zelfs in zijn geheel vervallen.”

Lonen werknemers
Bijna iedere werknemer gaat er in 2017 in nettoloon op vooruit. De procentueel grootste stijging geldt voor een brutosalaris van 1.750 euro: dit stijgt met bijna driekwart procent, een bedrag van 11 euro netto. Verdien je het minimumloon dan ga je er, inclusief de reguliere verhoging, netto 15 euro op vooruit. Een werknemer met een modaal salaris ontvangt 3 euro meer op zijn bankrekening. Anderhalf keer modaal ziet een stijging van 5 euro onderaan de salarisstrook staan en twee keer modaal ontvangt 10 euro meer per maand.

De lichte stijging in netto salarissen komt omdat werknemers in 2017 iets minder belasting betalen. Het belastingtarief in de tweede en derde schijf stijgt weliswaar van 40,4% naar 40,8%, maar de meeste mensen profiteren van iets hogere heffingskortingen. De maximale arbeidskorting stijgt met 120 euro per jaar. Ook het afbouwtraject wijzigt. Hogere inkomens profiteren daarvan. Zo ontvangt iemand met een bruto salaris van drie keer modaal 28 euro meer arbeidskorting per maand met als gevolg dat hij er netto 21 euro per maand op vooruit gaat. “Werknemers waarvan de premie voor de ziektekostenverzekering direct wordt ingehouden op het loon, zien waarschijnlijk toch een lager bedrag onder aan de loonstrook staan dan in december 2016,” zegt Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle wet & regelgeving. “De nettoloonstijging weegt in veel gevallen niet op tegen de hogere ziektekostenpremies.”

Lasten en lonen infographic-lonen-2017
Lasten en lonen infographic-werkgeverslasten-2017

Tweeverdieners beter uit
Inkomens tussen circa 20.000 euro en 67.000 euro per jaar hebben iets meer fiscaal voordeel van aftrekposten zoals de hypotheekrente. Dat komt door de stijging van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf. Bij een hypotheek van 250.000 euro met 3% hypotheekrente scheelt dit 22 euro per jaar. Voor inkomens die in het 52% tarief vallen, wordt de hypotheekrenteaftrek dit jaar 2%-punt beperkt. Bij iemand die in de vierde schijf valt, levert de hypotheekrenteaftrek daardoor 28 euro minder op.
De kinderopvangtoeslag stijgt. Hierdoor gaan gezinnen met kinderen waarvan beide partners werken en de kinderen naar de kinderopvang gaan, er uiteindelijk meer op vooruit dan vergelijkbare gezinnen waarbij één partner werkt: zij gaan er op jaarbasis op achteruit. Dat komt doordat de niet werkende partner per jaar 145 euro minder heffingskorting krijgt uitbetaald. Gezinnen met kinderen profiteren van een licht gestegen kinderbijslag.

Werknemers metaal en techniek
Werknemers in de sector metaal en techniek betalen een lagere pensioenpremie. Vooral werknemers met een salaris van 5.000 euro bruto profiteren hiervan. Mede door de lagere pensioenpremies stijgt een modaal salaris met 9 euro.

De complete cijfers zijn te vinden op www.adp.nl/eerste-loonstrook.
Een toelichting op de nieuwe loonstrook is te vinden op www.adp.nl/uitleg-loonstrook.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Kleine werkgever betaalt minder voor personeel in 2022

04-01 Dat komt doordat werkgevers dit jaar worden geconfronteerd met een nieuwe variabele voor de…

Personeel en Opleiding

Veel werkgevers betalen meer voor personeel in 2021

05-01 Veel werkgevers betalen dit jaar meer voor hun personeel in vergelijking met 2020. Dat…

Personeel en Opleiding

Eerste loonstrook 2021: tientjes extra voor alle werknemers

05-01 Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die voor de veertiende…

Bedrijf en Economie

Personeel duurder voor werkgevers metaal & techniek

03-01 Werkgevers in de sector metaal & techniek betalen in 2019 meer voor hun personeel.…

Bedrijf en Economie

Werkgeverslasten stijgen

04-01 Bedrijven in de sector metaal en techniek betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Voor elke…

Featured

Nieuwe belastingregels kosten modale metaalwerker 2 euro per maand

30-03 Door de invoering van de definitieve belastingtarieven voor 2016 per 1 april, leveren de…

Bedrijf en Economie

Werkgeverslasten stijgen

06-01 De werkgeverslasten stijgen in 2016. In het algemeen zijn werkgevers meer kwijt aan premies…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen