Kredietrisico in Duitsland dreigt op te lopen

0

Kredietverzekeraar Atradius neemt in nieuw rapport de vooruitzichten en risico’s voor de belangrijkste Duitse industriële sectoren onder de loep. Alhoewel Duitsland in het derde kwartaal van 2019 ternauwernood is ontkomen aan een recessie, zal de productie dit jaar blijven krimpen, met toenemende problemen in de automobiel-, machine- en metaal-/staalindustrie.

Van de belangrijkste markten in de eurozone heeft Duitsland dit jaar te maken met de grootste vertraging van de economische groei. De cijfers van het derde kwartaal van 2019 laten zien dat een technische recessie maar net is voorkomen. De Duitse industriële productie zal in 2019 naar verwachting met meer dan 3% krimpen, gevolgd door een zwak herstel in 2020.

Zwakheid automobielsector
De industriële sector worstelt nog steeds met de herziene emissienormen voor dieselvoertuigen, die een tol eisen van de automobielsector. De zwakheid in de sector wordt nog verergerd door de wereldwijde vertraging van de handel, waarvoor Duitsland relatief gevoelig is. Onzekerheid als gevolg van mogelijke autotarieven in de VS, Brexit en het handelsgeschil tussen de VS en China zorgen ervoor dat de balans negatief uitslaat.

De neergang heeft niet alleen invloed op de bedrijfsprestaties en het kredietrisico van de automobielsector, maar ook op die van andere verwante Duitse industrieën zoals machines, metaal en staal. “De huidige moeilijkheden hebben ertoe geleid dat wij onze prestatievooruitzichten voor deze sectoren naar beneden hebben moeten bijstellen”, aldus Atradius.

Toename faillissementen
Verwacht wordt dat het aantal faillissementen in deze belangrijke sectoren in 2020 met 2% tot 3% op jaarbasis zal toenemen. Deze stijging lijkt weliswaar niet zo hoog, maar is een belangrijke breuk met de afgelopen jaren, waarin het aantal faillissementen in de automobiel-, machine- en metaal- en staalsector laag is gebleven of zelfs is afgenomen. De neerwaartse risico’s blijven hoog en zouden op korte termijn kunnen leiden tot een grotere toename van het aantal faillissementen.

Lees hier het volledige rapport.