Levensader MKB-metaal veiliggesteld

De subsidieregeling praktijkleren is tot 2023 vastgelegd. Dit is het gevolg van een motie die onlangs met algemene stemmen is aangenomen in de Tweede kamer.

De regeling dreigde in eerste instantie na 2019 volledig weg te vallen. In aanloop naar de begrotingsbehandeling van OCW heeft de Industriecoalitie (met onder andere FME en Koninklijke Metaalunie) daarom een pleidooi gehouden de subsidieregeling voort te zetten ná 2019 en structureel voldoende financiële middelen hiervoor vrij te maken. Dat is gelukt. Met de motie dwingt de kamer de minister van OCW de regeling in stand te houden. “Dat getuigt van veel realiteitszin over het nut en de noodzaak van deze regeling”, aldus Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs van Koninklijke Metaalunie. Metaalunie heeft zich volgens haar niet voor niets sterk gemengd in de discussie over verlenging. “Met ruim 7300 bbl’ers zijn wij een belangrijke sector voor de bbl (Beroeps Begeleidende Leerweg). 50% van onze instroom gaat via de bbl-route. Dat is een belangrijke levensader voor nieuw noodzakelijk vakmanschap in MKB-metaal”, laat Heij weten.

De minister hoeft in beginsel geen nieuw geld te zoeken voor de verlenging. De 200 miljoen die deze regeling jaarlijks kost staat al in de meerjarenbegroting OCW tot 2023. Tot nu toe was er echter alleen zekerheid over de daadwerkelijke besteding tot en met 2019. De belangstelling voor bbl, nu ruim 100.000 leerling-werknemers verdeeld over alle sectoren, neemt de komende jaren toe. “Het is wat Metaalunie betreft ook een uitstekende route voor zij-instroom en doorontwikkeling van vakmanschap in het kader van LevenLangOntwikkelen. Dat bedrijven financiële ondersteuning krijgen om dit belangrijke type beroepsonderwijs mogelijk te maken is geen gunst, maar noodzaak en waardering.”
Ook FME wijst op het belang van de regeling: “Met de verlenging van de regeling kunnen onze bedrijven deze belangrijke leerwerkbanen blijven aanbieden en kunnen toekomstige werknemers de relevante werkervaring blijven opdoen.”

WBSO
Nog meer goed nieuws uit Den Haag: een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie om de tweede schijf in de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) al in 2019 te verhogen naar 16%. Het kabinet stelde aanvankelijk voor om deze verhoging vanaf 2020 door te voeren, maar de Kamer wil dit een jaar naar voren halen. FME heeft in de aanloop naar dit debat nadrukkelijk gepleit voor een snellere reparatie van de WBSO: “In een tijd van snelle digitalisering doen steeds meer bedrijven onderzoek naar productieomgevingen waarin slimme technologie een rol speelt en dit moet goed worden gefaciliteerd.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Nieuwe subsidieronde voor circulaire maakindustrie

01-05 KIA CE stimuleert de ontwikkeling van kennis en innovatie die nodig is om tot…

Bedrijf en Economie

Voorjaarsnota smaakt voor FME zoetzuur

22-04 Theo Henrar, voorzitter FME: “Daarmee smaakt de Voorjaarsnota zoetzuur. Herstel van de IKC-regeling is…

Bedrijf en Economie

Nieuwe campagne benadrukt belang metaaltechnologie

16-04 Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau DVJ Insights blijkt namelijk dat slechts 18% van de…

Personeel en Opleiding

Metaalunie is blij dat Techkwadraat kan starten

20-03 Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het voorstel en Koninklijke Metaalunie heeft…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV