Levensader MKB-metaal veiliggesteld

0
24

De subsidieregeling praktijkleren is tot 2023 vastgelegd. Dit is het gevolg van een motie die onlangs met algemene stemmen is aangenomen in de Tweede kamer.

De regeling dreigde in eerste instantie na 2019 volledig weg te vallen. In aanloop naar de begrotingsbehandeling van OCW heeft de Industriecoalitie (met onder andere FME en Koninklijke Metaalunie) daarom een pleidooi gehouden de subsidieregeling voort te zetten ná 2019 en structureel voldoende financiële middelen hiervoor vrij te maken. Dat is gelukt. Met de motie dwingt de kamer de minister van OCW de regeling in stand te houden. “Dat getuigt van veel realiteitszin over het nut en de noodzaak van deze regeling”, aldus Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs van Koninklijke Metaalunie. Metaalunie heeft zich volgens haar niet voor niets sterk gemengd in de discussie over verlenging. “Met ruim 7300 bbl’ers zijn wij een belangrijke sector voor de bbl (Beroeps Begeleidende Leerweg). 50% van onze instroom gaat via de bbl-route. Dat is een belangrijke levensader voor nieuw noodzakelijk vakmanschap in MKB-metaal”, laat Heij weten.

De minister hoeft in beginsel geen nieuw geld te zoeken voor de verlenging. De 200 miljoen die deze regeling jaarlijks kost staat al in de meerjarenbegroting OCW tot 2023. Tot nu toe was er echter alleen zekerheid over de daadwerkelijke besteding tot en met 2019. De belangstelling voor bbl, nu ruim 100.000 leerling-werknemers verdeeld over alle sectoren, neemt de komende jaren toe. “Het is wat Metaalunie betreft ook een uitstekende route voor zij-instroom en doorontwikkeling van vakmanschap in het kader van LevenLangOntwikkelen. Dat bedrijven financiële ondersteuning krijgen om dit belangrijke type beroepsonderwijs mogelijk te maken is geen gunst, maar noodzaak en waardering.”
Ook FME wijst op het belang van de regeling: “Met de verlenging van de regeling kunnen onze bedrijven deze belangrijke leerwerkbanen blijven aanbieden en kunnen toekomstige werknemers de relevante werkervaring blijven opdoen.”

WBSO
Nog meer goed nieuws uit Den Haag: een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie om de tweede schijf in de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) al in 2019 te verhogen naar 16%. Het kabinet stelde aanvankelijk voor om deze verhoging vanaf 2020 door te voeren, maar de Kamer wil dit een jaar naar voren halen. FME heeft in de aanloop naar dit debat nadrukkelijk gepleit voor een snellere reparatie van de WBSO: “In een tijd van snelle digitalisering doen steeds meer bedrijven onderzoek naar productieomgevingen waarin slimme technologie een rol speelt en dit moet goed worden gefaciliteerd.”