Masterclass Slim en effectief produceren in digitale wereld

0

Teqnow houdt vanaf 12 september de masterclass ‘Slim en effectief produceren in een steeds digitalere wereld’. Deze masterclass is opgebouwd uit een viertal bijeenkomsten en richt zich op bedrijven die hebben geïnvesteerd in nieuwe technologie maar daar nog niet het gewenste resultaat uit halen.

“Teqnow brengt nieuwe technologieën onder de aandacht van deelnemers en verlaagt drempels die bedrijven ervaren bij het succesvol implementeren van deze nieuwe technologieën”, zegt Teqnow-adviseur Jo van de Put. “Bij het invoeren van elke technologie ervaren we dat deze alleen succesvol ingezet kan worden, als de organisatie daar rijp voor is. Daar draait het om bij deze Masterclass.”

Deelname aan deze Masterclass staat open voor Teqnow-deelnemers, maar daarnaast gelden nog diverse andere voorwaarden. Onder andere moet men nieuwe technologieën in het bedrijf hebben geïntroduceerd of van plan zijn dat te gaan doen. Na aanmelding volgt dan ook een een korte intake, pas daarna kan men tot de masterclass worden toegelaten.
De vier bijeenkomsten zullen over een jaar gespreid plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten zal, naast de kennisoverdracht, ervoor worden gezorgd dat de deelnemer zelf meer inzicht krijgt in zijn eigen organisatie. Op een interactieve manier gaat men zelf beseffen hoe het bedrijf is georganiseerd en waar verbetermogelijkheden liggen. Deze masterclass wordt gegeven door ervaren Teqnow-adviseurs, daar waar nodig aangevuld met vakspecialisten. Daarnaast zijn de ervaringen en inzichten van deelnemers van grote toegevoegde waarde.
Over het resultaat van deze Masterclass zegt Jo van de Put: “Door actief deel te nemen aan deze masterclass en gericht met de adviezen aan de slag te gaan zal uw organisatie na dit jaar organisatorisch geschikt zijn om de door u gekozen technologieën slim en effectief in te zetten.”

De bijeenkomsten worden gehouden bij Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. De eerste bijeenkomst is op woensdag 12 september. De overige data worden in overleg met de deelnemers bepaald. Wie naar aanleiding van deze masterclass nog vragen heeft, kan direct contact opnemen met Teqnow-adviseur Jo van de Put (0622907425).