UPDATE: Meeste arbeidsongevallen onder metaal- en bouwarbeiders

0

Metaal- en bouwarbeiders geven vaker aan een arbeidsongeval te hebben gehad waardoor ze een of meer dagen verzuimden dan werknemers in andere beroepsgroepen. Daarnaast spreken ze hun collega’s meer dan gemiddeld aan op onveilig of ongezond werken. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd.

In 2015 had 5,1 procent van de werknemers die metaalarbeider of machinemonteur zijn en 4,8 procent van de bouwarbeiders een arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers was dat 1,4 procent. Andere beroepsgroepen waarin werknemers vaak slachtoffer zijn van een arbeidsongeval en dan een of meer dagen niet kunnen werken zijn voedselverwerkende beroepen (zoals slagers), bestuurders van voertuigen, bedieners van mobiele machines, tuinders, akkerbouwers en veetelers.

Bron: CBS

Update 21 juli 2016 : Reactie Metaalunie

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 blijkt dat het risico van een ongeval met één dag verzuim of meer voor metaalarbeiders en machinemonteurs 5,1% bedraagt. Het gemiddelde risico is door TNO en CBS becijferd op 1,4%. Samen met de bouw scoort de metaalsector hoog op dit risico.

Koninklijke Metaalunie herkent dit cijfer niet direct. Volgens sectorcijfers over het ziekteverzuim lag dit in 2015 op 3,8%, wat lager is dan het landelijk gemiddelde. Maar dat zijn echter andere cijfers. Tot een aantal jaren terug stond er flink wat druk op de metaalsector om de veiligheid te verbeteren. Dat de sector relatief veel ongevallen kent is enigszins verklaarbaar door de aard van het werk en de vele aanwezige machines. Maar de machineveiligheid is sterk verbeterd de afgelopen jaren en met de komst van 5xBeter, 10 jaar geleden, het bewustzijn over veilig werken ook.

Metaalunie en haar leden doen er alles aan om de risico’s in het MKB-metaal te verlagen. Hiervoor is in de eerste plaats het project 5xbeter enorm belangrijk. In dit project wordt samen met de FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie gewerkt aan veilig en gezond werken. Zeven verbetercoaches bezoeken jaarlijks ongeveer 1.000 bedrijven. Belangrijke thema’s zijn: machineveiligheid, schadelijk geluid, werken op hoogte, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en lasrook.

Het risico van 5,1% op een ongeval met verzuim tot gevolg moet echter omlaag, dat vindt Metaalunie vanzelfsprekend ook. Metaalunie doet hier samen met de partners in 5xbeter van alles aan. Zo wordt er veel instructiemateriaal aan bedrijven en werknemers verstrekt. Positief is dat de Inspectie SZW recent een verbetering op het gebied van machineveiligheid heeft gemeld. Zie ook het gepubliceerde bericht hierover. Tijdens het congres van 5xbeter gaf de inspectie aan dat er sprake is van een daling van deze cijfers ten opzichte van 2009. Deze cijfers van de Inspectie SZW moeten nog gepubliceerd worden.

Ook de RI&E voor Metaalunieleden helpt om te kunnen voldoen aan de wettelijke RIE-verplichting en daar waar nodig en mogelijk de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de arborisico’s te verminderen. Het instrument is specifiek gericht op de situatie in de metaalbewerkingsbedrijven en wordt zeer veel toegepast. Een bedrijf dat gebruik maakt van de RIE Metaalbewerking en onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf valt, is – afhankelijk van het aantal werknemers – niet langer verplicht om de RIE te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. Het instrument biedt de mogelijkheid om zélf mee te denken en mee te sturen op het belangrijke terrein van de arbeidsomstandigheden.