Metaalunie helpt ondernemers met informatieplicht energiebesparing

0
368

Sinds 19 maart is het RVO – eLoket informatieplicht energiebesparing geopend. Via dit loket moeten 125.000 ondernemers, die boven een bepaald energieverbruik zitten, uiterlijk 1 juli aan hun bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen om aan hun energiebesparingsplicht te voldoen. Metaalunie helpt ondernemers met informatieplicht energiebesparing.

Via het eLoket moeten ondernemers die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen (bijna alle bedrijven in het mkb-metaal doen dat) en per jaar meer verbruiken dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas(equivalent) van de overheid voor 1 juli 2019 aangeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen om aan de wettelijke energiebesparingsplicht te voldoen. Om de plicht zo uitvoerbaar mogelijk te laten maken bij haar leden, voert Metaalunie een continue lobby. Zo wordt op onder meer voor uitstel van de handhaving gepleit en wordt gewerkt aan hulpmiddelen om leden te ondersteunen bij hun informatie- en bespaarplicht.

Metaalunie heeft van enkele ondernemers en leden vernomen dat zij worden benaderd door marktpartijen, zoals energiemaatschappijen en adviesbureaus. Deze bedrijven bieden in het kader van de informatieplicht energiebesparing in ruil voor een vergoeding diensten aan. Metaalunie pleit er voor dat een ondernemer volledig zelfstandig aan de informatie- en bespaarplicht moet kunnen voldoen. Om die reden heeft Metaalunie enkele jaren geleden voor de leden een digitale energie bespaar tool ontwikkeld. Deze wordt op dit moment geactualiseerd, zodat hij geschikt is om te kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Ook in gedrukte vorm komt ondersteunend materiaal beschikbaar. De oplevering hiervan zal in april plaatsvinden en op 27 mei vindt een (eerste) voorlichtingsbijeenkomst plaats. Recentelijk is aan het informatiepakket toegevoegd een uitlegfolder, de maatregelenlijst en een checklist.