Metaalunie vraagt om verlenging steunmaatregelen

0

Naar aanleiding van het tweede onderzoek naar de economische effecten van het coronavirus voor het MKB-metaal, heeft Koninklijke Metaalunie het kabinet gevraagd om verlenging van de al genomen steunmaatregelen.

In een brief aan Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken & Klimaat vraagt de branchevereniging voor het MKB Metaal om steunmaatregelen zoals de NOW en TOGS met tenminste drie maanden te verlengen en voorbereidingen te treffen voor de periode na augustus.

Dit is volgens Jos Kleiboer, directeur Beleid van Metaalunie, hard nodig omdat volgens hem de hardste klappen in de maakindustrie na de zomer vallen. “Dan zijn de orderportefeuilles opgedroogd en blijft de aanwas van nieuwe opdrachten achter. Dit patroon herkennen wij uit de eerdere crises in 2009 en 2013. Daarom moeten we gezamenlijk, als overheid en bedrijfsleven, de handen ineenslaan om een depressie te voorkomen”, aldus Kleiboer.

Om het voortschrijdende effect van de gevolgen van de coronacrisis voor de maakindustrie goed in beeld te brengen, houdt Metaalunie regelmatig een enquête onder haar brede achterban.

Uitstel belastingheffing

De afgelopen weken heeft Metaalunie zich ingespannen om de coronasteunregelingen beter af te stemmen op het MKB-metaal. Zo werd bijvoorbeeld bereikt dat de lijst met SBI-codes is aangepast zodat sectoren die dat eerder niet konden, in aanmerking komen voor specifieke regelingen. Maar niet alleen richting kabinet is die lobby succesvol geweest. Metaalunie heeft zich ook beziggehouden met het uitstel van belastingheffing. “In eerste instantie moest voor iedere aanslag opnieuw uitstel worden aangevraagd. Samen met TechniekNL hebben wij gevraagd of dit niet eenvoudiger kon”, vertelt Mirjam Meuwese, bedrijfseconomisch adviseur Metaalunie. “Al gauw bleek dat bestuurders ook melding van betalingsonmacht moesten doen. Ik heb hierover veelvuldig contact gehad met MKB-Nederland en VNO-NCW.”

Een ander punt was het tijdstip waarop de melding van betalingsonmacht wettelijk moest gebeuren. Dit lag eerder dan het ontvangen van de naheffingsaanslag. Meuwese: “Na heel vaak benadrukken en uitleggen dat dit niet werkbaar is en anders heel duidelijk gecommuniceerd moet worden naar ondernemers, heeft dit geleid tot uitstel van belastingheffing voor drie maanden voor alle aanslagen.” Als bestuurder uitstel heeft aangevraagd, wordt dit nu ook aangemerkt als melding betalingsonmacht. De Belastingdienst controleert de melding dan en neemt daarna contact hierover op met de bestuurder. Ook heeft Metaalunie benadrukt dat uitstel van belastingheffing en melding betalingsonmacht geen gevolgen mag hebben voor Verklaring goed betalingsgedrag voor de Onderneming. “Ook dat is opgevolgd. De Belastingdienst heeft zeker meegedacht met ons”, aldus Meuwese.