MKB-metaal verwacht grootste klap na de zomer

0

Zeven op de tien bedrijven in het MKB-metaal verwacht voor de komende weken een verdere afname van de orderportefeuille met 30%. Een op de drie bedrijven geeft aan gebruik te maken van overheidsondersteuning, voornamelijk in de vorm van NOW. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Koninklijke Metaalunie onder de leden.

Om de politiek en andere bij het MKB-metaal betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus is in week 13 van dit jaar voor het eerst een korte vragenlijst aan Metaalunieleden voorgelegd. Inmiddels is dit voor de tweede maal gebeurd. Net als de eerste keer geeft ongeveer 85% van de bedrijven aan direct problemen te ondervinden door de coronacrisis. De andere 15% geeft aan (nog) niet tegen problemen aan te lopen. De helft van de deelnemers geeft aan dat de omzet de afgelopen twee weken met gemiddeld 30% is afgenomen en een verdere afname wordt dus verwacht. Meerdere ondernemers geven dan ook aan dat zij verwachten dat de grootste problemen zich pas na de zomer zullen voordoen wanneer de orderportefeuille is opgedroogd.

Liquiditeitspositie

De grootste zorg van de deelnemende bedrijven is de afnemende orderpositie. Twee weken geleden was dit voor een derde deel het geval, nu is dat toegenomen tot 57%. Een ander probleem dat door steeds meer ondernemers genoemd is de liquiditeitspositie. Het aandeel ondernemers dat dit als grootste zorg ziet is toegenomen van 5% tot 14%. Een probleem dat kleiner wordt is de ziekte onder het personeel van 14% naar 6%. Het aantal ondernemers dat géén problemen verwacht neemt ook af. Van 25% naar 6%.

Welke maatregelen zijn en worden er genomen

Verreweg de belangrijkste maatregel is de loonkostensubsidie NOW. Bijna een derde van de bedrijven geeft aan deze te hebben aangevraagd en nog eens de helft van de bedrijven verwacht dat zij dit binnenkort zullen gaan doen. Een andere maatregel die veel wordt genomen is de afbouw van de flexibele schil. Nu heeft al 30% van de respondenten dit gedaan en nog eens een derde deel verwacht dit de komende week te moeten doen. Een andere maatregel is het aanvragen van extra krediet (16%). Ook hebben meer bedrijven uitstel van belastingbetaling aangevraagd en wordt er door meerdere bedrijven met het personeel gesproken over het opnemen van vrije dagen.

Verreweg de belangrijkste maatregel is de loonkostensubsidie NOW.