Minder ongevallen in metaalsector

0

Het aantal ongevallen in de metaalsector is in de periode 2009-2015 met bijna 25 procent afgenomen. Ook leven de bedrijven de wetgeving steeds beter na. Dit blijkt uit een  rapportage van de Inspectie SZW.

In 2015 telde de metaalsector 32.735 bedrijven. Hiervan zijn er ruim 4600 geïnspecteerd. Het aantal werknemers bedroeg in 2015 circa 373.800. Dit is 4,8% van alle werknemers in Nederland. De sector kenmerkt zich door een groot aandeel kleine bedrijven, zo heeft 83% tussen de 1 en 9 werknemers.

Werken met machines en in aanraking komen met gevaarlijke stoffen zoals lasrook zijn volgens de Inspectie SZW belangrijke risico’s in de sector. Het gegeven van forse arborisico’s in combinatie met een lage naleving in de bedrijven (in 2010 bedroeg het handhavingsperctentage 81%) en het hoge aantal ongevallen, is voor de Inspectie SZW aanleiding geweest om in 2009 een meerjarig programma in de metaal te starten. De belangrijkste resultaten van de controles die de afgelopen jaren zijn bereikt, zijn de duidelijke vermindering van het aantal ongevallen, de verhoogde naleving binnen de bedrijven en de realisatie van nieuwe arbocatalogi samen met de sociale partners.

Vervolg
Het succes van de in gang gezette aanpak krijgt een vervolg. Op basis van een integrale risicoanalyse en een herijking van de risico’s is een nieuw plan van aanpak voor de komende jaren vastgesteld. “Dat is nodig, want het aantal ongevallen in de metaalsector is nog steeds driemaal zo groot als gemiddeld in andere bedrijven”, aldus de inspectie.

Rapportage programma Metaal 2009-2015

Infographic Veilig werken in de metaalsector. Effecten meerjarenaanpak