Missie volbracht, SIC heft zich op

De Stichting voor Industriebeleid & Communicatie (SIC) wordt op 31 december opgeheven, maar geeft nog wel een toekomstgerichte boodschap mee aan iedereen die betrokken is bij de industrie: richt een permanent industrieplatform op met een stevige agenda voor de industrie.

“De missie is voltooid, de klus is geklaard en dus beëindigt de SIC haar activiteiten”, zegt het bestuur in een bericht aan alle relaties. “De industrie in Nederland floreert, staat goed op de kaart en industriebeleid is stevig verankerd bij bedrijven, sociale partners en overheid.”

De SIC is als onafhankelijke organisatie actief sinds mei 2000 en kon rekenen op de steun van velen, zoals begeleidingscommissie, adviesraad, partners en sponsoren. De stichting heft zichzelf nu weliswaar op, maar het bestuur waarschuwt dat de aandacht voor de positie van de industrie gemakkelijk weer kan verslappen, vooral in tijden van hoogconjunctuur. “De SIC ervaring leert namelijk dat de belangstelling voor de industrie mee ebt op de golven van de conjunctuur.”

Pleidooi voor permanent industrieplatform
Dat moet voorkomen worden en daarom geeft de SIC aan alle betrokkenen bij de industrie een toekomstgerichte boodschap mee. Deze boodschap, met de titel ‘Agenda voor de industrie, Op weg naar een masterplan voor innovatie, arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid en concurrentiekracht’ is geschreven door Dr. Evert-Jan Velzing. In deze laatste publicatie van de hand van de SIC wordt opgeroepen tot de instelling van een permanent industrieplatform met een stevige agenda voor de industrie.

Omdat zo’n oproep vraagt om ondersteuning gaat de SIC een werkgroep formeren die het industrieplatform en de agenda gaan promoten. Er hebben zich al diverse belangstellenden  gemeld om die ondersteuning in 2018 te verlenen. Secretaris van de werkgroep is Evert-Jan Velzing. Voor meer informatie over agenda voor de industrie en de werkgroep kan met hem contact worden opgenomen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Maakindustrie wil consistent beleid en goed vakpersoneel

16-10 Nederlandse maakindustriebedrijven vinden dat de overheid te weinig doet aan het tekort aan technici…

Bedrijf en Economie

'De Nederlandse industrie is een winnaar'

06-09 ‘Is de Nederlandse industrie een winnaar? Wij denken van wel nu een nieuwe werkelijkheid…

Bedrijf en Economie

Campagne voor industrieel vestigingsklimaat van start

26-03 Nederland aantrekkelijk houden als vestigingsplaats voor industriële bedrijven: dat is de doelstelling van de…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?