Campagne voor industrieel vestigingsklimaat van start

0

Nederland aantrekkelijk houden als vestigingsplaats voor industriële bedrijven: dat is de doelstelling van de campagne ‘Maak kennis, maak mee, maak waar’, die de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) heeft gelanceerd.

Partners van de campagne zijn ondernemersorganisaties VNO-NCW en FME-CWM. Samen willen de drie organisaties de maatschappelijke relevantie van de industrie benadrukken en de aandacht vestigen op problemen waar de sector mee te kampen heeft, zoals het toenemende tekort aan technisch personeel.
“Nederland is een toonaangevend industrieland”, zegt DNHK-directeur Axel Gerberding. “Om de goede concurrentiepositie te behouden is een versterking van het industriebeleid echter noodzakelijk.” Continuïteit in beleid is daarbij volgens Gerberding een doorslaggevende factor. “Als we naar het huidige economische succes van ons buurland Duitsland kijken, dan is dit in grote mate een industrieel succes. Zonder een jarenlang consistent industriebeleid was dit niet mogelijk geweest.” De drie partners hebben zich dan ook ten doel gesteld om het maatschappelijk draagvlak voor de industrie in Nederland te vergroten en te werken aan een positief imago. Niet in de laatste plaats ook om jongeren te motiveren voor een technische studie of loopbaan.

In het kader van de campagne zullen er gedurende het jaar talrijke evenementen plaatsvinden, waaronder de reeks ‘DNHK in bedrijf’. Op donderdag 18 april vindt bij ASML in Veldhoven een groot Nederlands-Duits ondernemersforum plaats met als thema ‘Maakindustrie 2013’. Het discussiepanel wordt hier onder andere bezet door Bernard Wientjes (VNO-NCW), Ineke Dezentjé Hamming (FME-CWM), Frits van Hout (ASML) en Kees Verhoeven (D66). Met de aanwezige Nederlandse en Duitse ondernemers zullen zij onder leiding van Suzanne Bosman (RTL) in discussie gaan over betere randvoorwaarden voor de industrie, stimulering van innovatie en de vraag hoe Nederland beter kan aansluiten op het Duitse succes.

De initiatiefnemers van de campagne zullen tevens een checklist opstellen voor Nederlandse bedrijven om erachter te komen hoe zij nog beter kunnen opereren op de Duitse markt. Op die manier willen zij eraan bijdragen om het bedrijfsleven in beide landen beter op elkaar aan te laten sluiten.