MKB-metaal en provincie Drenthe gaan samen energieverbruik terugdringen

0

Drentse Metaalunieleden die aan de slag willen met energiebesparing en CO2-reductie, kunnen nu gebruik maken van het programma ‘Op voorsprong met nieuwe energie in Drenthe’. Binnen dit programma kunnen leden van Koninklijke Metaalunie gebruikmaken van subsidies en begeleiding door een energieadviseur ter ondersteuning van het nemen van energiebesparende maatregelen. Het programma is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Koninklijke Metaalunie en de provincie Drenthe.

De provincie Drenthe is ambitieus in haar doelstellingen rond CO2-uitstoot. Zo streeft ze ernaar nog verder te gaan in de reductie van CO2 en stelt daarbij extra financiële instrumenten beschikbaar voor ondersteuning van Metaalunieleden. Hiervoor is het programma ‘Op voorsprong met nieuwe energie in Drenthe’ gestart. Dit programma draagt bij aan het verzilveren van de kansen die energiebesparing biedt en helpt ook ondernemers te voldoen aan de informatieplicht maatregelen energiebesparing die 1 juli van kracht wordt.

Alle Metaalunieleden in de provincie Drenthe kunnen deelnemen aan het programma. De ondernemers kunnen gebruikmaken van subsidie en voor een eigen bijdrage van € 500,- kan een energieadviseur ingeschakeld worden. De adviseur wordt als coach aan het bedrijf verbonden en helpt het bedrijf met het invullen van een speciale digitale energiebesparingstool, het uitvoeren van de maatregelen, het geven van verdiepend advies waar nodig en het invullen van de informatieplicht op het e-Loket. Bij dit laatste wordt de output van de digitale tool in de vorm van een pdf-rapportage gebruikt als hulpmiddel bij het invullen ervan. De gespecialiseerde energieadviseurs komen voor zover beschikbaar uit Drenthe en beschikken over specifieke kennis van het MKB-metaal. Aanmelden kan hier.