MKB-metaal nu al onder grote druk

86% van de MKB-metaalbedrijven verwacht nu of op korte termijn door de gevolgen van het coronavirus problemen in de bedrijfsvoering. Een teruglopende orderpositie en een toenemend liquiditeitstekort zijn daarvan de grootste oorzaken. Dit blijkt uit een enquête van Koninklijke Metaalunie onder haar leden. 

Om de politiek en andere bij het MKB-metaal betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus is een korte vragenlijst aan een aantal Metaalunieleden voorgelegd. Ondanks de veelal aanwezige orderpositie ziet nu al 37% van de leden in de afgelopen twee weken de omzet met gemiddeld één derde teruglopen. Daarnaast zien zes op de tien bedrijven in de afgelopen twee weken de orderintake met gemiddeld 29% afnemen. Voor de komende weken verwacht 69% van de bedrijven een verdere daling van de orderportefeuille met gemiddeld 30%. Voor de komende weken verschuift dit beeld enigszins. 52% ziet de afname van de orders dan als grootste probleem, 12% ziet het een liquiditeitstekort als grootste probleem. 

Problemen op korte termijn

Op de vraag of er nu of op korte termijn problemen worden verwacht in de bedrijfsvoering ondervindt 86% van de respondenten nu al problemen of verwacht deze op korte termijn. Onder de onderhoud- en servicebedrijven en de oppervlaktebehandelaars zijn relatief veel bedrijven die niet direct problemen verwachten, terwijl er onder de machinebouwers en las- en constructiebedrijven juist veel bedrijven zijn die problemen ondervinden.

Gebrek aan nieuwe orders

Uit de enquête blijkt dat het gebrek aan nieuwe orders de ondernemers veruit de grootste zorgen baart. Op dit moment is dat voor 35% van de ondernemers de grootste zorg en meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat ze verwacht dat dit over twee weken het grootste probleem zal zijn. Dezelfde ontwikkeling geldt voor de liquiditeitspositie. Kennelijk is er voor veel ondernemers geen acuut liquiditeitsgebrek, maar zal dit over twee weken een groter probleem zijn. Andersom geeft nu al een kwart van de ondernemers aan geen grote problemen te ondervinden terwijl dit naar verwachting over twee weken nog slechts 6% zal zijn.

Afname gefactureerde omzet

Bij 37% van de bedrijven is de omzet ondertussen afgenomen. Gemiddeld was de omzetafname bij deze bedrijven 31%. De hardste daling vindt plaats onder bedrijven die aan de transportmiddelenindustrie leveren, terwijl de toeleveranciers aan de elektronica en semi conductor industrie de kleinste afname rapporteren. 

Orderportefeuille

Bij 57% van de respondenten is de orderportefeuille in de afgelopen weken afgenomen. De gemiddelde afname bij deze bedrijven is 29%. Ook hierbij geldt dat de aan de elektronica en semi conductor industrie toeleverende bedrijven de laagste gemiddelde afname rapporteren. Van de bedrijven die een daling van de orderportefeuille hebben is de gemiddelde daling 16%, terwijl deze bij de transportmiddelen en voedingsmiddelenindustrie het dubbele is met ongeveer een derde deel of meer.

Zeven op de tien bedrijven verwacht in de komende weken een afname van de orderportefeuille, terwijl toch nog drie op de tien bedrijven aangeven dat deze gelijk zal blijven. De gemiddelde verwachte afname bij bedrijven die een afname verwachten is 30%. De aan de energiesector leverende bedrijven verwachten een bovengemiddelde afname, terwijl de aan de voedingsmiddelenindustrie toeleverende bedrijven maar een beperkte afname van gemiddeld 14% verwachten.

Genomen maatregelen

Veruit de meeste ondernemers, 49% laten als belangrijkste maatregel op het coronavirus hun kantoorpersoneel zoveel mogelijk vanuit huis werken. 27% neemt geen ingrijpende maatregelen, terwijl ook 27% de flexibele schil laat afnemen. Van de respondenten zoekt 26% haar heil in het gebruikmaken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en kiest 25% van de ondernemers ervoor om in ploegendienst te gaan werken om zo zoveel mogelijk besmettingsgevaar te voorkomen. Andere maatregelen die genomen zijn, zijn het naar binnenhalen van buitendienstmedewerkers, het uitstellen van investeringen, het verlagen van de kosten en het vergroten van specifieke voorraden.

Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers in het MKB-metaal aangeeft de komende weken gebruik te willen gaan maken van de NOW. Ander opvallende uitkomst is dat een derde deel van de bedrijven denkt in de komende weken geen grote maatregelen te gaan nemen. Daarnaast hebben de respondenten aangegeven waar volgens hen extra aandacht aan besteed moet worden. Zaken die regelmatig genoemd worden: hoe snel kunnen productiebedrijven van de NOW gebruikmaken; hoe omslachtig is de procedure; aandacht voor de oplopende betaaltermijnen; oplopende kosten als gevolg van hoog ziekteverzuim; stopzetten termijnbetalingen leaseovereenkomsten; aandacht voor liquiditeiten.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie en FME positief over Hoofdlijnenakkoord

17-05 Metaalunie waardeert vooral de nadruk op het maatschappelijke belang van het MKB en de…

Bedrijf en Economie

Nieuwe campagne benadrukt belang metaaltechnologie

16-04 Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau DVJ Insights blijkt namelijk dat slechts 18% van de…

Personeel en Opleiding

Metaalunie is blij dat Techkwadraat kan starten

20-03 Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het voorstel en Koninklijke Metaalunie heeft…

Bedrijf en Economie

Lely en Miele geven inzicht in hun circulaire route

26-02 Voor toeleveranciers is het natuurlijk uitermate interessant om te weten hoe hun klanten, de…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Bedrijf en Economie

Zakendoen in Duitsland: Hoe doe je dat?

15-01 Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met haar Duitse partner Niederlanden Nachrichten een inspiratiebijeenkomst waar…

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Bedrijf en Economie

Orderintake Duitse werktuigmachinebouw laat nog geen ommekeer zien

13-11 De binnenlandse bestellingen lagen 8 procent onder het niveau van vorig jaar, terwijl de…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV