NTA 8828 ‘Elektrolassen voor PE’ is herzien

0

In 2016 is NTA 8828 gepubliceerd. De NTA bevat uniforme afspraken over het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingen voor gas en drinkwater. Nu is er een herziene uitgave gepubliceerd.

Bij het intensief gebruiken van NTA 8828 zijn er onduidelijkheden en verbeterwensen ontdekt. Daarom is nu, een jaar eerder dan na de gebruikelijke 3 jaar, al een herziening van de NTA gepubliceerd. De NTA is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met elektrolasverbindingen in PE-leidingen. Dat blijft niet beperkt tot de voorbereiding en de uitvoering van de laswerkzaamheden. NTA 8828 regelt ook werkzaamheden op onder andere het gebied van logistiek, toezicht, inspectie en keuring.

De wijzigingen
Dit zijn de wijzigingen: Vereenvoudiging eisen opslagduur en inzetbaarheid materialen; Verduidelijking eisen ronddrukklemmen en positioneringsgereedschap; Informatieve verwijzing naar certificaat volgens NCS 8828-1 en NCS 8828-2 voor PE-elektrolasser en lastoezichthouder; Verduidelijking methode van reinigen PE-buis bij lassen van een elektrolaszadel; Verwijdering eisen markeren elektrolaszadel; Wijziging tijd doorkoelproces (t4) van afkoelen tot omgevingstemperatuur naar vaste tijd volgens bedrijfsinstructies; Wijziging mogelijkheid lastoezichthouder voor aanwijzen productielassen voor inspectie onafhankelijke beproevingsinstantie; Verduidelijking rol lastoezichthouder; Vereenvoudiging controlepunten visuele inspectie PE-elektrolasser en/of lastoezichthouder; Mogelijkheid opgenomen voor niet-destructief onderzoek productielassen; Wijziging criterium holtes bij destructieve beproeving; Wijziging testmethode destructieve beproeving elektrolaszadels < 90 mm; Verduidelijking diverse titels bijlagen; Bijlage H (borgingsdocument) is ingekort.

Certificeringsschema
Op basis van NTA 8828 is door de betrokken partijen gewerkt aan een certificeringsschema voor lassers en lastoezichthouders. Veel elektrolassers en lastoezichthouders zijn al volgens NTA 8828 gecertificeerd. Wie interesse heeft om mee te doen met de herziening van NTA 8828, kan contact opnemen met Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie (bi@nen.nl).