Ondernemingsdossier scheelt metaalgieterijen tijd, geld en irritatie

MGB, branchegroep voor non-ferro gieterijen, start als pilotgroep met het Ondernemingsdossier. Leden van MGB kunnen daardoor slim voldoen aan wetten en regels. Hiermee besparen zij tijd, geld en onnodige irritatie, en hebben ze vooral meer tijd om te ondernemen.

Zoals alle ondernemers hebben ook metaalgieterijbedrijven te maken met een groot aantal wetten en regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten. Ze moeten vaak dezelfde informatie leveren aan verschillende overheden, zoals toezichthouders en vergunningverleners. Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan die overheden. Belangrijk daarbij is dat de ondernemer zelf bepaalt welke overheden toegang hebben tot die gegevens of bepaalde delen daaruit. Het Ondernemingsdossier is dan ook van en voor de ondernemer.

Metaalgieterijen worden een aantal keren per jaar fysiek geïnspecteerd door toezichthouders. De toezichthouder kan nu vooraf de juiste en actuele gegevens raadplegen en is daardoor beter geïnformeerd. Controles kunnen op afstand worden uitgevoerd en risico-inschattingen gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is. Ook voor overheden heeft het Ondernemingsdossier dus voordelen.

Frans van der Brugh, branchemanager MGB: “Het Ondernemingsdossier stelt de aangesloten metaalgieterijen in staat om zich te richten op het ondernemen en de administratieve last te verminderen. Vereenvoudiging van het toezicht en uniforme handhaving op basis van de meest actuele wet- en regelgeving is iets wat zowel de metaalgieterijen als de overheden als bijkomend voordeel zullen ervaren.”

Zo werkt het Ondernemingsdossier
MGB-metaalgieterijen en overheden spreken af hoe zij informatie willen uitwisselen en leggen dat vast in samenwerkingsovereenkomsten. Zo wordt bijvoorbeeld afgesproken welke bevoegdheden de gemachtigde toezichthouder heeft om bedrijfsgegevens in te zien, welke documenten in het Ondernemingsdossier worden geplaatst en hoe vaak er op locatie wordt geïnspecteerd. De ondernemer legt zijn bedrijfsgegevens eenmalig in het Ondernemingsdossier vast en houdt deze zelf actueel. Moet een vergunning worden aangevraagd of een maatregel worden getroffen, dan wordt dat binnen het Ondernemingsdossier gesignaleerd. Het Ondernemingsdossier maakt verder de regels inzichtelijk door ‘regelhulpen’, die helder aangeven wat een ondernemer moet doen om de regels na te leven.

Landelijk initiatief
Het Ondernemingsdossier is een initiatief van het bedrijfsleven mét overheden. Drie brancheorganisaties horeca, rubber- en kunststofindustrie en de recreatiesector en hun overheden zijn eind 2011 al gestart met het Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier wordt inmiddels landelijk gebruikt door ruim 2.400 ondernemingen, 42 gemeenten, 3 provincies en 2 rijksinspecties en groeit snel.

Meer informatie op www.ondernemingsdossier.nl.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Toeleveren

Gieterijen zijn optimistisch over e-mobiliteit

11-01 “E-mobiliteit betekent dat er een groot aantal nieuwe gietstukken nodig zijn,” verklaart Wöstmann, hoofd…

Geen categorie

Inspectie SZW bezoekt gieterijen

17-07 De Inspectie SZW, voorheen arbeidsinspectie, houdt vanaf augustus een uitgebreide inspectieronde bij gieterijen. FME…

Bedrijf en Economie

Administratieve rompslomp ‘ramp’ voor 38% MKB-productiebedrijven

05-09 Twee op de vijf MKB’ers (38%) in de productie geeft aan teveel tijd, en…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV