Ook tijdens corona veel stages in MKB-metaal

OOM heeft in 2020 voor 5500 stagiairs bijdragen uitgekeerd. Dat is minder dan in 2019, maar het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking, herkent zich niet in het beeld dat er door corona een groot tekort aan stageplaatsen in het mbo zou zijn.

OOM-directeur Erik Yperlaan: “Bedrijven in het MKB-Metaal zijn zich ervan bewust dat stages cruciaal zijn om leerlingen enthousiast te maken voor een baan in de sector.”

OOM heeft onderzocht in hoeverre corona van invloed was op de stages in de metaalbewerking in het afgelopen jaar. De aanleiding hiervoor was dat  het onderwijs en een aantal brancheorganisaties eind maart alarm sloegen over het tekort aan stageplaatsen in het mbo als gevolg van corona. 20.000 leerlingen zouden niet aan een stage kunnen komen. “Wij herkenden dit beeld niet”, vertelt OOM-directeur Erik Yperlaan. “Volgens onze informatie bleef het aantal stages in onze sector juist op niveau. Om dit extra te verifiëren hebben we onderzoek gedaan naar hoe het aantal stagiairs zich verhoudt tot andere jaren en in hoeverre de stages beïnvloed zijn door corona.”

Nauwelijks terugval

MKB-metaalbedrijven kunnen bij OOM een vergoeding aanvragen voor stages van leerlingen uit het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Uit de aanvragen voor deze stagebijdrage kon OOM het aantal stages afleiden. Daarbij is een steekproef gedaan onder 1400 stageplaatsen waarvoor een stagebijdrage is uitgekeerd, om te zien of de stages naar behoren zijn verlopen.
Het onderzoek wees uit dat er in 2020 voor 5500 stagiairs bijdragen zijn uitgekeerd. Daarvan was 20 procent voor hbo-stagiairs, 65 procent voor mbo-stagiairs en 15 procent voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, zoals het vmbo en de (techniek)havo. Yperlaan: “Met dit aantal zitten we maar iets onder het niveau van 2019, toen de stagevergoeding 6000 keer is uitgekeerd. Over het afgelopen jaar is er, met uitzondering van de periode april tot augustus, nauwelijks terugval op te tekenen. En ook dit jaar lijken we op een vergelijkbaar niveau af te koersen. Slechts bij minder dan 1 procent van de stages was de periode iets verkort vanwege corona, zo bleek uit de steekproef.”

Stages cruciaal

Yperlaan heeft wel een verklaring voor de positieve resultaten: “Bedrijven zijn zich ervan bewust dat stages cruciaal zijn om leerlingen enthousiast te maken voor een baan in de sector. Kijk maar naar de mbo bol-leerlingen; daarvan komt meer dan 40 procent na de stage terug als werknemer in het stagebedrijf. Het bieden van een stageplaats blijkt een goede manier om het bedrijf en de beroepen zichtbaar te maken voor de leerlingen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

W.H. de Bruijn wint OOM Award 2021

11-10 “De keuze was moeilijk”, aldus de jury. “Het zijn alle drie mooie bedrijven. Heel…

Personeel en Opleiding

OOM prikkelt lassers

25-08 Met dit loopbaaninstrument wil OOM, het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking,…

Personeel en Opleiding

Extra crisismaatregel OOM voor online leren

02-02 Vorig jaar gaf OOM, het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking, het…

Personeel en Opleiding

OOM lanceert crisispakket 2.0

11-11 Met een aantal extra vergoedingen en diensten helpt OOM ondernemers in de metaalbewerking om…

Personeel en Opleiding

Ruim 100 gratis e-learnings voor medewerkers MKB-metaal

08-04 Medewerkers in het MKB-metaal kunnen direct aan de slag met meer dan 100 online…

Personeel en Opleiding

Extra maatregelen OOM voor behoud en instroom bbl-leerlingen

01-04 OOM, het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking, bereidt verschillende maatregelen voor…

Personeel en Opleiding

Gratis advies werkplekleren

04-12 Uit onderzoek blijkt dat medewerkers het beste leren op de werkvloer. Werkgevers aangesloten bij…

Personeel en Opleiding

OOM Award voor Padmos Stellendam

19-09 Padmos Stellendam heeft de OOM Award 2019 in de regio Zuid-Holland in de wacht…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X