OOM-directeur: “Tekort aan goed opgeleide vakmensen meest urgente probleem”

Erik Yperlaan, directeur van het scholingsadvies OOM geeft aan dat het tekort aan vakmensen een belangrijk speerpunt is binnen de strategie voor het komende jaar. In een interview op de website van OOM kijkt Yperlaan terug op 2018 en blikt hij vooral vooruit op 2019.

OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Het gezamenlijke doel van de partijen is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen. Dat wordt gedaan door de leercultuur binnen bedrijven te stimuleren en daar zowel werkgever als werknemer bij te betrekken. Daarnaast co-financiert OOM de opleidingskosten voor werkgevers, werknemers en leerlingen. “Van de meeste OOM-regelingen is in 2018 goed gebruik gemaakt”, weet Yperlaan. “Maar niet van allemaal. Je moet het gebruik van de regelingen zien tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in onze sector. Die is, net als de economie, gegroeid. We startten 2018 met 147.000 werknemers, nu zijn dat er ruim 6.000 meer. En het aantal werknemers had nog veel groter kunnen zijn, als er voldoende vakmensen beschikbaar waren geweest. De regelingen die op het bevorderen van de instroom zijn gericht, zijn goed gebruikt.”

Hoge productiedruk
De directeur van OOM geeft aan dat bijvoorbeeld op de Jobstartregeling een groter appel wordt gedaan. Met behulp van deze regeling kunnen kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor een technische functie, opgeleid en begeleid worden om een technische functie bij een OOM-bedrijf te kunnen vervullen. “Ook het aantal aangevraagde Stagevergoedingen is twintig procent hoger dan verwacht en het budget voor de Leerwerkbijdragen wordt iets overschreden. Bovendien is de leerlingenpopulatie van de scholingspools – een opleidingsroute voor bbl’ers die wij extra ondersteunen – met twintig procent gegroeid”, vervolgt Yperlaan. “Helaas wordt er minder gebruikgemaakt van onze regeling voor de ontwikkeling van vakmensen. De aanvragen voor de Persoonlijke Trainingstoelage blijven al zo’n twee jaar achter bij de verwachtingen. De voornaamste reden die werkgevers daarvoor noemen, is het grote aantal vacatures; de hoge productiedruk moet worden weggewerkt met (te) weinig personeel waardoor geen tijd overblijft voor opleiding. Begrijpelijk, maar in mijn optiek worden er toch echt te weinig trainingen gevolgd. Bijscholing kun je niet voor je uit blijven schuiven.”

Terugblik op 2018
De directeur van OOM kijkt met tevredenheid terug op 2018. Zo heeft het scholingsadviesbureau zo’n 400 adviestrajecten afgerond, wat er bijna anderhalf keer zoveel zijn als in 2017. “Het gaat bijvoorbeeld om Persoonlijke OpleidingsPlannen, BedrijfsOpleidingsPlannen en KennisHouvast-trajecten”, zegt Yperlaan in het interview op de website van OOM. “In onze adviezen houden we overigens zoveel mogelijk rekening met de productiedruk bij bedrijven, bijvoorbeeld door te zoeken naar trainingen on the job, e-learning of cursussen in de avonduren. Naast deze adviestrajecten hebben onze regiomanagers en bedrijfstakvoorlichters nog 4500 bedrijfsbezoeken afgelegd om scholingsvraagstukken te bespreken en bedrijven te attenderen op onze dienstverlening.” Van de initiatieven die OOM het vorig jaar organiseerde, kijkt Yperlaan vooral met veel voldoening op de twee themaperiodes terug. Voor de thema’s over verspaning en landbouwmechanisatie werd kennis over onder andere de belangrijkste technologische ontwikkelingen in de branche en de invloed daarvan op het vakmanschap opgehaald bij de brancheorganisaties, bedrijven en medewerkers bij specifieke bedrijven. Vervolgens werd bekeken wat OOM kan doen om het vakmanschap in de branche te versterken. “Die formule bevalt goed; de intensieve samenwerking met de branches levert ons veel kennis op, waarmee we bedrijven beter kunnen ondersteunen”, vertelt Yperlaan. “Waar ik ook blij mee ben, is dat de samenwerking tussen de technische opleidingsfondsen zich sterk heeft ontwikkeld. We organiseerden gezamenlijk de eerste nationale O&O-conferentie over een leven lang ontwikkelen in Den Haag. Bij politiek en overheid hebben we het besef gecreëerd dat de opleidingsfondsen onmisbaar zijn voor een doorbraak op het gebied van een leven lang ontwikkelen en het bevorderen van de eigen regie bij werknemers. Ook hebben we gezamenlijk onderzoek laten uitvoeren naar onderwerpen als arbeidsmarkt, werkplek-leren en het motiveren van werknemers om de regie te nemen over de eigen loopbaan. De resultaten leidden tot verfrissende inzichten, die elk fonds kan toepassen op de dynamiek in de eigen sector.”

Tekort vakmensen speerpunt 2019
In 2019 gaat OOM vooral door met de koers die in 2018 al is ingezet. “We zullen onze adviesfunctie verder versterken en we zetten ons klantcontactcentrum (KCC) in om onze bedrijven nog beter op de hoogte houden van interessante cursussen, aanbiedingen en kennisavonden”, legt de OOM-directeur uit. “En we blijven branchegericht werken, zo organiseren we binnenkort acties gericht op de scheeps- en jachtbouw. Voor 2019 hebben we ook een aantal speerpunten benoemd, en die staan allemaal in het teken van het bevorderen van de instroom. Het tekort aan goed opgeleide vakmensen is veruit het meest urgente probleem van onze bedrijven. We willen de zij-instroom stimuleren door mensen die onder de participatie-wet vallen, toe te leiden naar vacatures bij onze bedrijven. Voor wat betreft het regulier onderwijs zijn we van plan om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht is voor het metaaltechnisch onderwijs bij het verstrekken van de financiële impuls die de overheid heeft beloofd voor het technisch vmbo. De werknemers zullen we meer activeren om zelf het initiatief te nemen, als het gaat om bijscholing. Ook gaan we het vak-gerelateerde trainingsaanbod onder de loep nemen! Kortom, een veel ambities. Maar dat is denk ik alleen maar goed!”

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

STODT vult niche in met opleiding tot meettechnicus

02-06 Om te voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven kiest STODT ervoor om tijdens…

Bedrijf en Economie

Omzet metaal in eerste kwartaal 5 procent hoger

19-05 Per saldo verwachten industriële ondernemers voor het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet…

Personeel en Opleiding

Ook tijdens corona veel stages in MKB-metaal

26-04 OOM heeft onderzocht in hoeverre corona van invloed was op de stages in de…

MetaalNieuws Extra IM

Bewustwording risico’s werkplek zorgt voor minder bedrijfsongevallen

03-02 Fouten maken is menselijk. Maar fouten door onwetendheid zouden niet voor mogen komen. Daarom…

Personeel en Opleiding

Extra crisismaatregel OOM voor online leren

02-02 Vorig jaar gaf OOM, het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking, het…

Personeel en Opleiding

OOM lanceert crisispakket 2.0

11-11 Met een aantal extra vergoedingen en diensten helpt OOM ondernemers in de metaalbewerking om…

Personeel en Opleiding

Miguel Delcour directeur ingenieursvereniging KIVI

15-10 Miguel Delcour is per 12 oktober benoemd tot directeur van het KIVI-bureau. Hij heeft…

Verspanen

Magistor breidt organisatie verder uit

15-10 De organisatie van Magistor, de straal- en verspaningsspecialist uit Rijssen, is sinds 12 oktober…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X