Op weg naar 30% vrouwen in de techniek in 2030

0

Het aandeel vrouwen in de techniek opvoeren van 13 procent nu naar 30 procent in 2030. Dat is het doel van de ‘Actieagenda Vrouwen in Techniek – Op weg naar 30% in 2030’ van branchevereniging FME.

De technologische industrie is een aantrekkelijke sector om in te werken. Maar blijkbaar geldt dat nog niet voor vrouwen: het aantal vrouwen dat werkzaam is in een technisch beroep is laag. In 2018 waren dat er in totaal 201.000, slechts 13 procent van het totaal aantal personen met een technisch beroep. FME wil samen met bedrijven, het onderwijs en de overheid aan de slag om meer vrouwen in de techniek te krijgen en te behouden. Daarom is nu de actieagenda gelanceerd.

Vrouwelijke rolmodellen
Deze agenda beschrijft drie ontwikkelingen die bedrijfsleven, onderwijs en overheid gezamenlijk in gang moeten zetten om deze ambitie te behalen. Dat is allereerst het bestrijden van genderstereotypen in Nederland bestrijden. Dit zal gebeuren door vrouwelijke rolmodellen een podium te bieden en onderwijs meer te laten aansluiten bij de belevingswereld van meisjes, bijvoorbeeld door het creëren van bewustwording bij en helpen van docenten. Zo moet kiezen voor technisch onderwijs voor vrouwen een vanzelfsprekende keuze worden. Daarnaast wordt FME de aanjager van het Vrouwen4Tech convenant waarin de branchevereniging met bedrijven het imago van de sector nog beter wil laten aansluiten bij wat vrouwen belangrijk vinden in een baan, zoals creativiteit, maatschappelijke impact en werken in teams. Een week na de start van dit initiatief hadden zich al 50 lidbedrijven van FME voor Vrouwen4Tech aangemeld. Ook zet FME in op meer vrouwen in topfuncties, meer flexibiliteit in werk en gelijke beloning voor mannen en vrouwen in dezelfde functies. Verder wordt ingezet op het scheppen van de juiste randvoorwaarden waardoor het voor vrouwen aantrekkelijker wordt om meer te gaan werken. Denk aan ouderschapsverlof, kinderopvang en fiscale maatregelen.