Pensioenfonds Metalektro steekt 25 miljoen in nieuwe Nederlandse technologie

0

Door te beleggen in het fonds Innovation Industries geeft PME (Pensioenfonds van de Metalektro) een impuls aan de eigen sector. Geselecteerde veelbelovende startende bedrijven in nieuwe technologie krijgen zo de gelegenheid zich verder te ontwikkelen. PME heeft het investeringsfonds 25 miljoen euro toegezegd.

Dit investeringsfonds wordt ondersteund door de vier technische universiteiten in Nederland (Eindhoven, Delft, Wageningen en Twente) en een aantal Nederlandse hightech bedrijven uit de achterban van PME.

PME heeft een duidelijke doelstelling op het gebied van beleggingen. Een goed rendement voor het pensioen van haar deelnemers en gepensioneerden staat bij het fonds voorop. Daarnaast wil PME het verschil maken door met de juiste investeringen de samenleving vooruit te helpen. De investering in Innovation Industries helpt bij onze doelstelling en is bovendien een investering in de eigen technologiesector.

Veelbelovende start ups
Innovation industries is een investeringsfonds voor Nederlandse technologie start-ups (schaalbare hightech, medical tech en agri & food bedrijven) met groeipotentieel. Het investeringsfonds is een unieke samenwerking tussen kenniscentra en bedrijfsleven. Diverse bedrijven die betrokken zijn bij dit nieuwe fonds zijn aangesloten bij PME. Met het investeringsfonds krijgen veelbelovende start ups en scale ups toegang tot financiering waardoor zij uit kunnen uitgroeien tot succesvolle bedrijven die zorgen voor economische groei en werkgelegenheid in Nederland. De belegging in Innovation Industries is de uitkomst van een gezamenlijke verkenning met NLII en MN.

Investeren in eigen sector
Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME: “Beleggen in veelbelovende technologie betekent in feite beleggen in onze eigen toekomstige sector. Het beleggen in Innovation Industries staat dus dichtbij de Metalektro sector. We volgen hiermee de wens van veel van onze deelnemers om te beleggen in de eigen sector. Het investeringsfonds brengt bovendien de goede dingen samen: het gebruik maken van hoogwaardige kennis om technologische innovaties te bevorderen en het aanpakken van de uitdagingen van deze tijd.”

Verwachte goede rendementen
PME heeft het investeringsfonds 25 miljoen euro toegezegd. Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder vermogensbeheer: “Het risico van beleggen in start ups is relatief groot. Een hoger risico wordt echter beloond met een hoger verwacht rendement, rendement nodig voor het pensioen van onze deelnemers en gepensioneerden. De bundeling van kennis van de vier universiteiten, die op technologisch gebied tot de top van de wereld behoren, TNO en ECN en het feit dat de nieuwe bedrijven worden begeleid in hun groei, geven vertrouwen voor de toekomst. De investeringen zijn erop gericht de werkgelegenheid en de economische groei te bevorderen en dat is goed voor Nederland. Goed voor Nederland èn goed voor onze deelnemers en gepensioneerden: beter kan het niet.”