‘Metalektro onmisbare schakel voor grote transities’

Zonder goede samenwerking tussen overheid en de bedrijven in de Metalektro gaat het Nederland niet lukken de noodzakelijke en grote transities op het gebied van onder meer energie, digitalisering en duurzaamheid te realiseren.

Het eindrapport ‘Metalektro – De sleutel naar sociaaleconomisch succes’ werd in ontvangst genomen door demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens.

Dat blijkt uit onderzoek dat de werkgevers en werknemers uit deze sector gezamenlijk hebben laten uitvoeren. Zij roepen de overheid op om te zorgen voor de noodzakelijke randvoorwaarden.

Het eindrapport ‘Metalektro – De sleutel naar sociaaleconomisch succes’, uitgevoerd door onderzoeksbureaus Roland Berger en SEO, is vorige week tijdens het evenement de Dag van de Technologische Industrie in Den Haag aangeboden aan demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens.

Onmisbare schakel

Uit het eindrapport blijkt onder meer dat de sector Metalektro een onmisbare schakel vormt voor de grote transities op het gebied van onder meer energie, digitalisering en duurzaamheid waar Nederland voor staat. Ook wordt bevestigd dat de voor onze maatschappij belangrijke sectoren in grote mate afhankelijk zijn van de producten en diensten van de Metalektro bedrijven. Denk daarbij aan bestralingsapparatuur voor de zorg, warmtepompen voor de bouw, irrigatiesystemen voor de landbouw, radarsystemen voor defensie en elektrische bussen en vrachtwagens op waterstof voor het vervoer.

Eerlijk ondernemersklimaat

Uit het rapport komt naar voren dat het maatschappelijk belang van de sector nog verder toeneemt de komende jaren. Om dit te kunnen realiseren, is de sector Metalektro echter afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, waarbij de overheid een sleutelrol speelt. “Zo kan de voorspelde economische groei alleen worden gerealiseerd als er sprake is van een eerlijk ondernemersklimaat, een sterke en betrouwbare infrastructuur en gelijkblijvende R&D investeringen”, zegt Theo Henrar, voorzitter FME namens de werkgevers.

Meer technisch talent opleiden

“Een belangrijke randvoorwaarde is dat we in Nederland veel meer technisch talent opleiden. Opgaven die alleen door de sector en overheid samen kunnen worden opgepakt”, vult Albert Kuiper namens FNV Metaal aan. Gertjan Tommel geeft namens de Unie aan: “De Metalektro is de sector waar werknemers een mooie loopbaan kunnen hebben en echt kunnen opklimmen. Het biedt plaats voor laaggeletterden en meervoudig theoretisch opgeleiden. De waarde van de sector gaat over veel meer dan geld alleen.”

Robuuste toekomst

De werkgevers en de werknemers in de Metalektro willen snel met de politiek om tafel. “De sector vraagt de overheid onder meer om bedrijven de stabiliteit en voorspelbaarheid te bieden om de benodigde investeringen in verduurzaming te kunnen doen, om een groot en stabiel elektriciteitsnetwerk te faciliteren en om structureel te investeren in het opschalen van bestaande technologieën”, aldus Arthur Bot van CNV Vakmensen. De uitdagingen die de maatschappelijke transities met zich meebrengen zijn groot. Dit zijn opgaven die alleen gezamenlijk door sector en overheid kunnen worden opgepakt. “Wij moeten zelf onze verantwoordelijkheid nemen, maar om effectief te zijn moet ook de Nederlandse overheid haar rol pakken. Alleen samen kunnen we de stappen zetten naar een robuuste toekomst”, zegt Amilde Schuur namens VHP2. “Met het aanbieden van het rapport nodigen we de Nederlandse overheid van harte uit als onze partner voor de toekomst”, sluit Theo Henrar af.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Onderhandelingen nieuwe cao Metalektro worden spannend

23-04 Volgens CNV-onderhandelaar Arthur Bot is wat de werkgevers tot nu toe bieden ‘uiterst teleurstellend’.…

Personeel en Opleiding

FNV: ‘Tijd voor goede loonsverhoging in cao Metalektro’

15-01 Dat staat in de cao-krant die onder de leden is verspreid. Hierin zijn alle…

Personeel en Opleiding

Traject voor nieuwe cao Metalektro in gang gezet

13-12 De leden mogen hierover stemmen tot 23 februari. Daarna worden de cao-voorstellen van FNV…

Personeel en Opleiding

Vrouwen positief over werken in technologische industrie

08-03 Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek ‘Meer vrouwen interesseren en behouden voor…

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Personeel en Opleiding

FME-leden stemmen in met cao-akkoord

17-10 In de ledenvergadering (ALV) op 13 oktober stemde een meerderheid voor het aangaan van…

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Bedrijf en Economie

Cao-partijen metalektro slaan handen ineen

14-02 Vorig jaar zomer sloten FME, namens de werkgevers, en de vakbonden pas na langdurige…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV