PME verkoopt alle beleggingen in Rusland

PME, het pensioenfonds van de metaal en technologische industrie, verkoopt ook zijn laatste beleggingen in Rusland.

Het bestuur van PME veroordeelt de Russische inval in Oekraïne en leeft mee met alle mensen die hierdoor getroffen worden.

PME bezit nog een beperkt aantal Russische aandelenposities die per 1 maart jl. een gezamenlijke waarde van ongeveer € 16,5 miljoen hebben. Dit komt overeen met minder dan 0,03% van het belegd vermogen.

Fossiele olie en gas

PME belegde al lange tijd niet meer in Russische staatsobligaties en aandelen in Russische staatsbedrijven op grond van de te lage score op de ‘Democracy Index’. Daarnaast heeft PME het afgelopen jaar alle beleggingen in fossiele olie en gas, waaronder die in Rusland, al afgebouwd. Dit was een gevolg van het PME-besluit om nadrukkelijker in te zetten op investeringen in de energietransitie.

Bezorgd over geweld

Het bestuur van PME veroordeelt de Russische inval in Oekraïne en leeft mee met alle mensen die hierdoor getroffen worden. Eric Uijen voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME: “We zijn zeer bedroefd en bezorgd over het geweld dat we zien en de verwoestende impact die dit heeft op mensenlevens en de bedreiging voor de internationale veiligheid. Daarom hebben we besloten al onze Russische beleggingen te verkopen.”

Sanctieregelgeving

De verkoop van de resterende beleggingen zal plaatsvinden zodra dat kan. Daarnaast voert PME de sanctieregelgeving nauwlettend uit en volgt het fonds de consequenties daarvan op het pensioen- en vermogensbeheer.

PME pensioenfonds beheert de pensioenrechten van circa 630.000 (oud-)werknemers in de metaal en technologische industrie. De sector omvat ruim 1.400 grote en middelgrote ondernemingen. Het belegd vermogen bedraagt circa € 62 miljard. PME is in omvang van het vermogen het vijfde fonds in Nederland.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Miljoenen voor innovatie door metaalpensioenfondsen

20-03 Deze investering wordt gedaan via een nieuw fonds, genaamd het ‘Strategic Partners Fund’. Het…

Personeel en Opleiding

PME verhoogt pensioenen met 3,26 procent

28-11 De premie van 27,98% blijft gelijk en de pensioenopbouw stijgt van 1,815% naar 1,875%…

Personeel en Opleiding

Financiële positie pensioenfonds PME verder versterkt

19-10 De actuele dekkingsgraad steeg van 113,5% eind juni naar 118,1% eind september. De stijgende…

Bedrijf en Economie

Dekkingsgraad van PME Pensioenfonds klimt gestaag omhoog

20-07 Een toename van het rendement in combinatie met een hogere marktrente is hiervan de…

Personeel en Opleiding

Metaalpensioenfondsen investeren nogmaals € 150 miljoen in start- en scale-ups

08-02 Er worden de komende jaren honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in Nederlandse snelgroeiende technologiebedrijven die…

Personeel en Opleiding

PME gaat voor halvering absolute CO2-uitstoot in 2030

04-01 Ook voor de beleggingscategorieën vastgoed, infrastructuur en private equity zijn reductiedoelstellingen geformuleerd. PME is…

Personeel en Opleiding

Gepensioneerde PME krijgt er gemiddeld 50 euro netto per maand bij

28-11 Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME, “Afgelopen jaar schoot de energierekening omhoog en werd…

Personeel en Opleiding

Dekkingsgraad pensioenfonds PME verder omhoog door stijging rente

20-10 Deze stijging wordt geheel veroorzaakt door de sterk gestegen rente. Deze is gestegen van…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV