PNO Consultants lanceert Praktijkleren Online

0
487

PNO Consultants heeft ‘Praktijkleren Online‘ gelanceerd. Hiermee kunnen werkgevers snel en betrouwbaar subsidie voor leerwerkplaatsen aanvragen, beheren en administreren. Zij voldoen daarmee tevens aan de wettelijke eisen die behoren bij de Subsidieregeling praktijkleren. De subsidie voor praktijkleren kan oplopen tot 2.700 euro per leerwerkplaats.

Praktijkleren Online is bedoeld voor werkgevers die leerwerkplaatsen aanbieden en daarbij in aanmerking willen komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. Vrijwel elke sector heeft te maken met leerwerkplaatsen. Elke werkgever die vmbo, mbo en hbo leerwerkplaatsen beschikbaar stelt kan deze subsidie aanvragen. Daarnaast kan de subsidie worden aangevraagd voor promovendi en toio’s (technologisch ontwerper in opleiding).

Gratis tool
Voor het aanvragen van de subsidie in het kader van de Subsidieregeling Praktijkleren moeten diverse gegevens worden opgegeven en vastgelegd. Deze administratie moet actueel zijn en aanwezig op het moment dat RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een steekproefsgewijze controle uitvoert. Zeker als het bedrijf meerdere leerwerkplaatsen heeft vraagt het administreren, beheren en aanvragen van de subsidie de nodige accuratesse en capaciteit. Om dit proces soepel, veilig en snel te laten verlopen heeft PNO Consultants Praktijkleren Online ontwikkeld. Bedrijven die hier, overigens gratis, gebruik van maken profiteren van een systeem dat voldoet aan de wettelijke eisen, veilig en altijd beschikbaar is en de mogelijkheid biedt om zonder eHerkenning aanvragen in te dienen. Andere features zijn: eenmalig gegevens over werknemers, opleidingen en opleiders invoeren (ook bij meerdere aanvraagjaren), werken met meerdere aanvragers, importfaciliteiten, automatische controles van erkenningscodes en CREBO-nummers, reminders bij incomplete dossiers en managementinformatie.

Meer informatie op www.praktijkleren-online.nl