Politieke versnippering baart Metaalunie zorgen

0

Koninklijke Metaalunie kijkt met argusogen naar de versnippering in de vaderlandse politiek. Het vormen van een regering en het uitzetten van beleidslijnen dreigt na de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar heel moeilijk te worden en zal het bedrijfsleven mogelijk schaden.

Die waarschuwing gaf Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen vorige week bij de opening van de vakbeurs TIV in Hardenberg.  Kaanen en zijn organisatie hebben in de aanloop naar de verkiezingen een druk half jaar voor de boeg om de politiek te doordringen van de belangen van het MKB metaal. Op maandag 10 oktober organiseert Metaalunie bijvoorbeeld een Politiek Forum in Sociëteit De Witte in Den Haag, waar metaalondernemers in discussie gaan met Tweede Kamerleden. De Tweede Kamerleden Michiel van Veen (VVD), Sharon Gesthuizen (SP), Kees Verhoeven (D66), Agnes Mulder (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) hebben hun medewerking al toegezegd.

Voorzetten
Om het hoofd te bieden aan de versnippering in de politiek, heeft Metaalunie voor de zomer al het pamflet ‘Verkiezingsprogramma voor een gezonde maakindustrie’ gepresenteerd. Dit is de vertaling van de Next Level agenda van MKB Nederland en andere ondernemersorganisaties naar het MKB metaal. In dit pamflet zijn vier speerpunten benoemd. Dat zijn: de beschikbaarheid van goed opgeleide vakmensen, een goed functionerende arbeidsmarkt, aandacht voor product- en procesinnovatie en minder en eenvoudige regels. “Het zijn voorzetten die het nieuw te vormen kabinet op zou moeten pakken om het MKB Metaal ruimte te geven om kunnen ondernemen en groeien”, aldus Kaanen. Hij benadrukt dat de voorzetten dwars door alle politieke partijen heen gaan. “Dat moet ook, want in onze achterban zitten ondernemers van allerlei pluimage. Van PVV tot D66 en van CDA en VVD tot PvdA. Maar ze hebben als ondernemers wel allemaal hetzelfde belang.” Kaanen noemt de versnippering gevaarlijk. Daarmee liggen compromissen op de loer, die bijvoorbeeld zo maar kunnen resulteren in meer in plaats van minder regels, hetgeen het MKB zo vurig wenst.

Goed innovatie-instrument
Metaalunie pleit onder meer voor een goed instrument dat innovatie in kleinere MKB-bedrijven stimuleert. De huidige stimuleringsfondsen bereiken vaak alleen het grootbedrijf. Kaanen wijst op de vouchers (innovatiebonnen) van een aantal jaren geleden, die een groot succes waren. Die mogen wat hem betreft wel op herhaling. Maar de investeringen en innovatie in het MKB metaal zouden ook enorm geholpen zijn met een versoepeling in de vennootschapsbelasting. Die zou net als bij de inkomstenbelasting stapsgewijs een steeds hoger tarief moeten kennen. “Dat geeft ruimte om te investeren en innoveren”, aldus Kaanen, die vanuit zijn contacten in Den Haag wel goede hoop heeft dat het die kant op zal gaan.  Metaalunie is ook een voorstander van het terugdraaien van de BTW-tariefsverhoging die ten tijde van de crisis is ingevoerd. Maar Kaanen vreest dat dit niet bespreekbaar zijn. En dat heeft dan weer gevolgen (loonruimte) voor de nieuwe cao-ronde die al weer op stapel staat (de huidige cao Metaal en Techniek loopt tot 30 april 2017).
Kaanen vindt ook dat het nieuwe kabinet  werk moet maken van de hoge werkloosheid, die momenteel zo rond de 550.000 schommelt. “Dat kan niet in een land als Nederland. Dat aantal zou tenminste gehalveerd moeten worden.”

De Metaalunie-voorzitter hoopt dat de politieke versnippering geen rem gaat vormen op de economische ontwikkeling in ons land.  “Het gaat in veel sectoren weer beter”, zo benadrukte hij in zijn toespraak op TIV Hardenberg. “De uitzendbranche draait heel goed en dat is vaak een goede graadmeter. Ook de instroom in de technische bedrijfskunde gaat heel goed. Onze eigen Metaalunie barometer laat zien dat het over een brede linie al anderhalf  à twee jaar stap voor stap beter gaat. De problemen zitten er niet in interne markt, wel daarbuiten. Veel is hier geland na tien jaren tumultueus zakendoen. De  vooruitzichten zijn goed, maak daar gebruik van”, zo adviseerde Kaanen zijn achterban.