Reactie Metaalunie op Miljoenennota: Versterk positie MKB-bedrijf

0

Koninklijke Metaalunie vindt dat dit kabinet alles op alles moet zetten om Nederland niet in het slot te gooien voor MKB-bedrijven. Dat zegt de branchevereniging voor het MKB-Metaal in een reactie op de Miljoenennota.

“Er moeten pasklare, pragmatische oplossingen komen om bijvoorbeeld het PAS-probleem adequaat op te lossen en schijnzelfstandigheid op een goede manier aan te pakken zonder dat een MKB-ondernemer geremd wordt in zijn/haar ondernemerschap. Met alle beloftes die de afgelopen jaren gedaan zijn, wordt het nu echt tijd die waar te maken, met de MKB-toets in de hand”, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie.

Nu de afgelopen maanden gebleken is dat de lonen daadwerkelijk stijgen in nieuwe cao’s, vindt Metaalunie dat de overheid nu een duit in het zakje moet doen. Kleiboer: “De belasting op de lonen van werknemers moet omlaag, zodat ze daadwerkelijk iets overhouden van de loonsverhoging en bedrijven moeten in staat worden gesteld om die hogere lonen ook te kunnen betalen door lastenverlichting voor bedrijven.”

Fiscaal jojobeleid

Metaalunie sluit zich aan bij de kritiek van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland die vindt dat het uitstellen van de lastenverlichting voor bedrijven (Vpb) tegen de afspraken is in het regeerakkoord en met deze rijksbegroting onnodig is. “Nu de Vpb-verlaging in de tweede schijf niet doorgaat, moet óók de belasting op ondernemen (Box 2) wat mij betreft van tafel. Er is sprake van, om Jacco Vonhof te citeren, ‘fiscaal jojobeleid’, terwijl ondernemers juist zekerheid nodig hebben om te kunnen investeren”, aldus Kleiboer.

Daarnaast vindt Metaalunie het een zorgelijke ontwikkeling dat er op mkb-bedrijven nog steeds wet- en regelgeving afkomt, die niet voldoende is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van een klein bedrijf. “Het is moeilijk te verkroppen dat zelfs met een instrument als de MKB-toets, er nog steeds onvoldoende rekening wordt gehouden met een gemiddeld mkb-bedrijf”, vindt Kleiboer. Als voorbeeld noemt hij de informatieplicht energiebesparing die vanaf 1 juli jl. geldt en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze laatste moet het mkb-bedrijven makkelijker maken om volgens de Omgevingswet vergunningen aan te vragen en meldingen te doen. Er zijn nu al duidelijke signalen dat het te ingewikkeld wordt. “Ook de voortdurende twijfel over de subsidie Praktijkleren geeft aan dat Den Haag het echte belang van het MKB nog steeds niet voldoende ziet”, aldus Kleiboer. BBL-leerlingen zijn onmisbaar, net als de ondersteuning van de overheid.

FME: Vertienvoudig innovatiegeld

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME vindt het onbegrijpelijk dat er komend jaar niet extra geïnvesteerd wordt in innovatie. “Dit kabinet heeft bij haar aantreden 150 miljoen per jaar extra voor innovatie uitgetrokken. Het tienvoudige is nodig om echt verschil te maken in een wereld waar steeds meer landen investeren in sleuteltechnologieën”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming in een eerste reactie op de Miljoenennota. “Zowel de staatssecretaris áls de minister moeten van innovatiebeleid absolute topprioriteit maken de rest van deze kabinetsperiode. Dat houdt meer in dan praten over de inrichting van een Toekomstfonds waarvan de uitwerking, zoals het er nu naar uitziet, aan het volgende kabinet wordt overgelaten. Dat kan echt niet. Er zijn zoveel innovatieve plannen die de markt klaar heeft liggen en wachten op overheidsgeld om te kunnen starten. We moeten nú beginnen.”

Dezentjé: “Een sterke economie van de toekomst innoveert nu. Investeringen in sleuteltechnologieën zoals fotonica, robotica, quantum, advanced computing en kunstmatige intelligentie bepalen hoe concurrerend wij straks zijn. Een toekomstfonds is natuurlijk heel mooi, maar structurele investeringen zijn nodig.”