Risico’s in auto-industrie neemt toe

0

De wereldwijde auto-industrie heeft te lijden onder veranderende marktomstandigheden waardoor de betalingsrisico’s oplopen. Zo zijn de betalingsrisico’s in de Duitse auto-industrie sinds de financiële crisis nog niet zo hoog geweest. Het risico op wanbetaling door klanten is hier in 2019 meer dan verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden.

Bovendien zal het aantal faillissementen en wanbetalingen ook in de komende jaren blijven stijgen. Ook China, net als Duitsland een van de grootste autoproducerende landen, heeft te maken met een verslechterd kredietrisico. Dat concludeert Atradius in de Market Monitor voor de auto-industrie, waarin zij de prestaties en vooruitzichten van deze sector wereldwijd in kaart brengt.

In Duitsland lijkt het erop dat de vette jaren, gekenmerkt door weinig faillissementen en betalingsachterstanden, voorbij zijn. In 2018 nam de autoproductie met 9,3 procent af en ook in 2019 zet deze daling zich volgens Atradius door. De Duitse auto-industrie wordt extra zwaar getroffen door een aantal grote uitdagingen, zoals de dalende verkopen in China, de dreiging van Amerikaanse importheffingen en de opkomst van e-mobiliteit en autodelen. De grotere leveranciers lijken op het eerste gezicht goed in staat zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Ondanks hun dalende omzet en rentabiliteit, zijn ze op de wereldmarkt nog altijd een speler van betekenis. Dankzij goede opbrengsten in het verleden beschikken deze bedrijven over voldoende financiële buffers om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Deze investeringen zijn nodig om de concurrentie voor te blijven op het gebied van nieuwe trends en technologieën, zoals elektromotoren, connected driving en zelfrijdende auto’s. Het zijn vooral kleinere leveranciers die met hogere kredietrisico’s te maken kunnen krijgen. Sinds eind 2018 is sprake van een stijging van het aantal betalingsachterstanden en de verwachting is dat deze trend doorzet. Daarnaast verwacht Atradius dat het aantal faillissementen in de komende 12 maanden met 2 procent zal stijgen.

Toeleveranciers dupe transitie
”Vooral toeleveranciers, ook in Nederland, hebben moeite om de veranderingen in de industrie bij te benen”, zegt Edwin Kuhlman, hoofd Acceptatie Atradius Nederland. “Zij zien zich onder meer door de steeds kortere innovatiecycli gesteld voor problemen, omdat er doorgaans een aantal jaar zitten tussen het plaatsen van een bestelling en de levering. In de tussentijd dragen zij de vaak hoge voorfinancieringslast. Tegelijkertijd moeten met name kleine en middelgrote spelers aanvullende specificaties van de fabrikant, zoals flexibiliteit bij de productie van serie-onderdelen, accepteren om schommelingen in de verkoopcijfers van modellen op te vangen. Als een fabrikant uiteindelijk minder afneemt dan oorspronkelijk gepland, zorgt de kleinere vergoeding voor toenemende druk op de al krimpende marges bij de toeleveranciers.”