Robotisering in metalektro leidt tot extra scholingsinspanningen

0

50 procent van de bedrijven in de metalektro verwacht dat robotisering op korte termijn leidt tot extra scholingsinspanning binnen hun organisatie. Dat is een van de uitkomsten uit een Quickscan die het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in opdracht van A+O Metalektro heeft uitgevoerd.

Twee keer per jaar wordt in de vragenlijst van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro ook een Quickscan met actuele vragen of stellingen voorgelegd aan de deelnemende metalektrobedrijven. In deze Quickscan zijn drie stellingen opgenomen over robotisering. De stellingen zijn erop gericht een indicatie te krijgen van de door de bedrijven verwachte gevolgen van robotisering voor de werkgelegenheid en scholingsinspanningen in hun bedrijf.

De volgende drie stellingen zijn aan het werkgeverspanel voorgelegd:

  • Robotisering is een stimulans voor de werkgelegenheid in ons bedrijf
  • Robotisering vereist meer kennis en vaardigheden dan ons personeel nu heeft
  • Robotisering leidt op de korte termijn tot extra scholingsinspanningen in ons bedrijf

Hierop konden bedrijven antwoorden op een schaal van 1 ‘helemaal mee oneens’ tot en met 5 ‘helemaal mee eens’. Op deze drie stellingen is door 177 bedrijven gereageerd.

Werkgelegenheid
Op de stelling ‘robotisering is een stimulans voor de werkgelegenheid in ons bedrijf’ reageren bedrijven erg verdeeld. Zo’n 40 procent van de respondenten geeft aan het eens noch oneens te zijn met de stelling. De overige respondenten zijn het of er (helemaal) mee eens (23%) of (helemaal) mee oneens (37%). Er zijn dus meer bedrijven die het oneens zijn met de stelling dan bedrijven die het er mee eens zijn. Het lijkt er dus op dat robotisering per saldo geen impuls voor de werkgelegenheid in de sector zal opleveren.