Skillspaspoort voor maakindustrie?

FME en Koninklijke Metaalunie hebben adviesbureau Boer & Croon een verkenning laten doen naar de eventuele introductie van een skillspaspoort voor de maakindustrie. De resultaten van deze verkenning worden ingebracht als thema voor de strategische agenda met de vakbonden.

“De beweging naar een skillsgerichte arbeidsmarkt is een belangrijke ontwikkeling en het biedt volop kansen voor onze bedrijven en medewerkers”

Volgens FME en Metaalunie is de arbeidsmarkt dynamischer dan ooit: banen veranderen steeds sneller. Een deel van de beroepen die we over 10 jaar hebben bestaat nu nog niet eens. Mensen in de bedrijven in de technische industrie en de metaal leren voortdurend nieuwe skills. Diploma’s zeggen dus steeds minder over wat iemand nou echt kan. Skills (kennis, vaardigheden en houding) van een medewerker zeggen veel meer. Maar hoe weet je als werkgever welke skills iemand heeft? En hoe toon je als (potentiële) medewerker aan dat je bepaalde skills hebt?

Skillspaspoort

Een skillspaspoort kan medewerkers en bedrijven daarbij helpen. Het geeft inzicht in wat mensen daadwerkelijk kennen en kunnen. Daarmee vergroot het de vijver aan potentiële kandidaten voor een functie. Daarnaast kan een skillspaspoort medewerkers meer zelfvertrouwen en regie over hun eigen loopbaan geven.

De invoering van een skillspaspoort is echter geen eenvoudige zaak. Er kleven haken en ogen aan. Daarom hebben de twee brancheorganisaties een verkenning laten doen naar de eventuele introductie van een skillspaspoort voor de maakindustrie. Is het de moeite waard voor de technische sector om ermee aan de slag te gaan? Boer & Croon interviewde ruim 20 centrale spelers in de achterban van FME en Metaalunie en experts.

Daarnaast is uitgebreid deskresearch gedaan naar diverse initiatieven in binnen- en buitenland en de stand van het onderzoek. In het rapport worden de kansen, uitdagingen en noodzakelijke randvoorwaarden beschreven voor een skillspaspoort voor de maakindustrie.

“De beweging naar een skillsgerichte arbeidsmarkt is een belangrijke ontwikkeling en het biedt volop kansen voor onze bedrijven en medewerkers”, stelt FME. “Een skillpaspoort kan daar zeker behulpzaam bij zijn. We brengen daarom het skillspapoort in als thema voor de strategische agenda met de vakbonden. Graag willen we dit de komende jaren in samen verder verkennen.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Vrouwen dichten loonkloof

15-11 Tussen 2016 en 2019 lag op landelijk niveau het gemiddelde loon van vrouwen in…

Bedrijf en Economie

Verkrijgbaarheid grondstoffen blijft voor veel bedrijven probleem

01-11 Net als in het tweede kwartaal verhoogde in het derde kwartaal zes op de…

MetavakNieuws

Slim leren, slim produceren en slim verdienen

01-10 Het is voor het eerst dat de vakbeurs METAVAK de handen ineen slaat met…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet verduurzamingsinvesteringen kabinet

22-09 Veel nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven worden helaas overgelaten aan een nieuw kabinet.…

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro definitief

13-09 De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe…

Personeel en Opleiding

Metaalunie-voorzitter vreest moeizaam cao-traject met looneis van 5%

26-08 Vooral dat loon zal volgens Kaanen een heikel punt vormen. “Het wordt moeilijker dan…

Bedrijf en Economie

Cao-akkoord: werknemers metalektro krijgen er 5,3% bij

14-07 Het onderhandelingsresultaat is bereikt na maandenlang actie voeren met talrijke ‘staakstraten’ door het hele…

Bedrijf en Economie

FME-voorzitter bespreekt innovatiepact met de koning

07-07 “Het versterken van onze strategische autonomie is niet alleen om geopolitieke redenen belangrijk, maar…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X