Stichting Adviescentrum Metaal 25 jaar

0

Stichting Adviescentrum Metaal is al 25 jaar het loket voor kennis, advies en onderzoek in de metaalsector. De stichting werkt voor bedrijven, brancheorganisaties en overheden en geeft advies over meerdere expertises: van arbo en veiligheid tot duurzaamheid en van energie tot milieu.

De stichting werkt met een deskundig team van adviseurs en specialisten voor haar circa 120 deelnemers, allen metaalondernemers. Zij werkt aan bedrijfsadvisering, brancheonderzoeken en kennisontwikkeling. Met deze deelnemers en haar andere opdrachtgevers heeft de stichting een waardevol netwerk in de metaalsector in Nederland. Nieuwe thema’s op het gebied van beleid en techniek worden vertaald naar concrete projecten voor de branche. Dit draagt bovendien bij aan de continue kennisontwikkeling in de metaalsector.

In het hart van de metaal
De stichting Adviescentrum Metaal is al 25 jaar bezig met duurzaam ondernemen. De focus hierbij ligt op de inhoud en de commerciële meerwaarde van metaalbedrijven. De adviseurs hebben veel technisch inhoudelijke expertise en kennen de processen en de innovaties van de metaalsector goed: zij weten wat er leeft binnen de sector. Door deze opgebouwde kennis en expertise loopt de stichting voorop en praat mee over de introductie van nieuwe wetten. Ook draagt de stichting bij aan het ontwikkelen van de nieuwe Omgevingswet.

Non-profit organisatie
Sinds december 1993 is de stichting actief als non-profit organisatie, dus zonder enige commerciële doelstelling. De stichting laat al haar activiteiten uitvoeren door LBP|SIGHT. Deze zorgvuldig uitgewerkte relatie zorgt voor continuïteit, kwaliteit en integriteit. Zo kan de stichting zich volledig richten op de bedrijfsadvisering, brancheonderzoeken en kennisontwikkeling voor alle aangesloten metaalondernemers in Nederland.

Jubileumactiviteiten
De stichting geeft dit jaar twee jubileumnieuwsbrieven uit. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan 25 jaar milieuwetgeving, van Hinderwet via Wet milieubeheer en de nieuwe Omgevingswet. Ook worden in het najaar presentaties voor deelnemers georganiseerd om jubileum te vieren.