Toekomstbestendige machinerichtlijn in de maak

0

Eén van de onderwerpen op de agenda van de Europese Commissie de komende jaren, is de herziening van de machinerichtlijn. Deze start met een publieke uitvraag naar de mening van alle belanghebbenden van de machinerichtlijn.

In dit kader organiseert NEN samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op vrijdag 23 augustus een bijeenkomst voor alle Nederlandse belanghebbenden om met elkaar van gedachten te wisselen over deze herziening. De machinerichtlijn is de basis voor de wetgeving in alle Europese lidstaten betreffende de veiligheid van machines. De impact van een nieuwe machinerichtlijn is groot, omdat Europa er tientallen jaren mee vooruit moet.

Ontwikkelingen machinerichtlijn
Er moet rekening gehouden worden met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals robotica, Artificial intelligence en cyber security. Ook andere vragen spelen een rol: moet de liftenrichtlijn geïntegreerd worden in de machinerichtlijn? Moeten speel- en attractietoestellen terug in de scope van de machinerichtlijn? Wat betekent het als de nieuwe regelgeving niet als richtlijn wordt opgesteld, maar als Europese verordening? Voor Nederland is de machinerichtlijn van groot belang. Daarom telt Nederland mee als het gaat om het vormgeven aan de opvolger van de machinerichtlijn. Nederland levert als één van de acht Europese landen een bijdrage aan een impact-assessment betreffende deze richtlijn.

Vragenlijst
Aan de hand van de vragenlijst die is uitgezet door de Europese Commissie en een aantal thema’s biedt NEN alle belanghebbenden de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan. Dit stelt hen in staat hun gedachten over al deze vraagstukken beter vorm te geven. En ook hun gedachte te delen met de Nederlandse vertegenwoordiging in dit onderwerp, beleidsmedewerkers van het Ministerie van SZW. Na afloop van deze themadag kan iedereen zelf zijn mening vanuit zijn eigen optiek kenbaar maken in de genoemde vragenlijst van de Europese Commissie. De uiterlijke datum om dit in te vullen is 30 augustus 2019. Deelname aan de discussiebijeenkomst op vrijdag 23 augustus is kosteloos. Aanmelden is mogelijk via NEN Evenementen en is een vereiste. Het aantal plaatsen is beperkt en de inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Aanmelden kan hier.