Verkoopprijzen stijgen

0

De inkoopkosten in de industrie stijgen sterk, vooral door de hogere olie- en staalprijzen. De NEVI Inkoopmanagersindex (PMI) over januari liet de hoogste stijging sinds 2011 zien. Deze stijging leidt tot hogere verkoopprijzen, doordat veel bedrijven hun hogere inkoopkosten doorberekenen in de verkoopprijs.

“Een aanhoudend sterke verkoopprijsinflatie zal op termijn remmend werken op marktvraag”, zegt Marcel Bon, manager Business Intelligence NEVI. “Ook de koersontwikkeling van de Amerikaanse dollar speelt hierbij een rol.”

Bon noemt de inkoop- en verkoopprijsontwikkeling ‘een kritisch aandachtspunt’ te midden van de aanhoudend positieve berichten over de ontwikkelingen in de industrie. De NEVI PMI opende  2017 positief met een score van 56.5. Deze score ligt iets lager ten opzichte van december (57.3), maar toont nog steeds een forse groei (een waarde > 50 wijst op toename van de industriële bedrijvigheid; een waarde < 50 op afname).

De groei wordt vooral gedreven door het toenemend aantal orders uit binnen- en buitenland, waaronder een stijging van het aantal exportorders uit China. Om de al lange tijd aanhoudende ordergroei het hoofd te bieden, breiden bedrijven hun productiecapaciteit uit en neemt men extra personeel aan. De werkgelegenheid groei hiermee al 23 maanden op rij, waarbij de groei de afgelopen maand de hoogste in 71 maanden was. Al die extra personeelsleden waren echter niet voldoende om een derde opeenvolgende toename van de achterstanden te voorkomen. Voor de drieënveertigste maand op rij werden de levertijden langer, in januari in de hoogste mate in deze periode.
De Nederlandse producenten blijven dan ook optimistisch over de groei voor dit jaar. De Nederlandse producenten waren optimistisch over de groei van de bedrijfsactiviteiten voor de komende twaalf maanden. Dit blijkt uit de Toekomstige productie index die in januari opnieuw boven de geen-veranderingsgrens van 50.0 uitkwam. De bedrijven die uitgingen van een toename, maakten melding van nieuwe projecten, gunstige economische omstandigheden en een grotere vraag uit het buitenland.