Verlaging metalektro-pensioenen dreigt in 2020; PME wil adempauze

0

De beleidsdekkingsgraad van metalektro-pensioenfonds PME daalde in het laatste kwartaal van 2018 van 101,8% naar 101,3%, de actuele dekkingsgraad van 103,4% naar 97,6%.

 

Hiermee is PME ver verwijderd van de dekkingsgraad van 104,3% die minimaal nodig is om in 2020 de pensioenen niet te hoeven verlagen. Het fonds roept dan ook kabinet en sociale partners op om haast te maken met een herziening van het pensioenstelsel.

De daling van de dekkingsgraad is het gevolg van tegenvallende beurzen en een dalende rente. Voorzitter Eric Uijen van het uitvoerend bestuur van PME: “Onze deelnemers en gepensioneerden dreigen de prijs te moeten betalen voor het uitblijven van een pensioenakkoord. Iedereen is zich ervan bewust dat er snel iets moet veranderen. Ik vind het onrechtvaardig om aan de vooravond van een nieuw stelsel zo’n drastische maatregel te moeten nemen. Verlagen van de pensioenen is enorme ingrijpend voor alle PME’ers, en voor het vertrouwen in het pensioenstelsel in Nederland. Wij vragen kabinet en sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd in ieder geval te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden.”

Verlaging van pensioenen in 2020 dichterbij
De dekkingsgraad is over het afgelopen kwartaal gedaald, de dreiging van pensioenverlagingen in 2020 is daardoor groter geworden. Volgens de huidige regels moet de beleidsdekkingsgraad eind 2019 minimaal 104,3% zijn. De actuele dekkingsgraad zakte in het vierde kwartaal onder de 100%, naar 97,6%.

Rendement beleggingen negatief
In het laatste kwartaal van 2018 werd een negatief totaal rendement op de beleggingsportefeuille behaald (-2,7%). Het negatieve kwartaalrendement kwam voort uit de forse waardedaling van aandelen (-11,5%) en een lichte waardedaling van hoogrentende waarden (-0,6%). Het rendement van onroerend goed (5,9%) en de goede resultaten op alternatieve beleggingen (2,1%) compenseerden enigszins, maar niet voldoende voor een positief totaalrendement. Onroerend goed en alternatieve beleggingen stegen in het afgelopen kwartaal wel substantieel in waarde, in lijn met de teneur van het hele afgelopen jaar. Maar door de teleurstellende resultaten in het afgelopen kwartaal, komt het totaalrendement over geheel 2018 nu licht negatief uit (-0,9%).