WBSO voor 2020 nu aanvragen

0

November is de tijd om WBSO voor het jaar 2020 aan te vragen. Om na te gaan of uw bedrijf, of een van uw projecten, voor WBSO subsidie in aanmerking komt, volgen hieronder kort samengevat de criteria voor deze subsidie.

WBSO gaat over het ontwikkelen van technische (fysieke) producten of productieprocessen waarbij een technisch knelpunt wordt opgelost. Ter verduidelijking: er mag een grote kans van mislukken in zitten. De subsidie is specifiek bedoeld om dit risico voor u te verminderen. Het product of het productieproces moet niet met bestaande technieken te verwezenlijken zijn, maar hoeft niet compleet nieuw te zijn. Het combineren van bestaande producten of technieken is vrijwel altijd uitgesloten van subsidie.

De subsidie heeft betrekking op kosten en uitgaven die toegerekend kunnen worden aan de werkzaamheden bij bovengenoemde ontwikkeling. Dit kan op forfaitaire basis of via werkelijke kosten en uitgaven. Het te verkrijgen voordeel is fiscaal en komt in de vorm van een vermindering op de afdracht van de loonheffing (voor ondernemingen) of een S&O aftrek voor zelfstandigen. Voor starters is er extra financieel voordeel.

De WBSO omvat alle activiteiten vanaf een eerste idee(schets) t/m een werkend prototype of proefopstelling.

Indien u in aanmerking denkt te komen, kunt u contact opnemen met Paul Hartgers (06-55188639) of Werner Verboom (06-38822401) van PKM voor een gratis telefonische intake. Of neem contact op met PKM, telefoon 030 605 33 36.

Meer informatie over de WBSO kunt u ook vinden op de website van PKM.

Voor een uitgebreide toelichting klik hier.