Webshop wordt ingeruild voor directe koppeling met leverancier

0

Drie jaar geleden bestelde nog maar 14% van de inkopers automatisch, nu is dat al 23% en in 2021 zal dat 48% zijn. Uit recent onderzoek van Manutan blijkt dat vooral inkopers die meer dan vijf uur per week aan het bestelproces besteden, automatisch bestellen als het meest ideaal zien.

Manutan is gespecialiseerd op het gebied van bedrijfsbenodigdheden en was in Nederland tot 2014 bekend onder de naam Overtoom. Het bedrijf liet onderzoek uitvoeren onder 728 werknemers die besteller zijn en/of verantwoordelijk voor de inkoop van bedrijfsbenodigdheden in de branches industrie, bouw, logistiek & transport en dienstverlening. De belangrijkste bevinding uit het onderzoek was dat de komende jaren in het bestelproces veranderingen gaan plaatsvinden. “Online bestellen bij B2B webshops zal afnemen”, stelt Peter Paul van Hoegee, Manager Customer Solutions Benelux bij Manutan. “En dat betekent dat leveranciers verder zullen moeten digitaliseren om hun klanten vast te houden. En bijvoorbeeld een directe koppeling met het ERP systeem moeten gaan aanbieden.”

Bestellen over drie jaar: de top 3
Uit het onderzoek blijkt dat er per branche verschillen zijn als het om de top drie van meest ideale manier van bestellen gaat. Hoewel automatisch bestellen bij alle branches bovenaan staat, is dat bij de industrie 48%, bij dienstverlening 39%, bij logistiek & transport 37% en bij de bouw 29%. “Onderaan staat bestellen per e-mail, dat over drie jaar naar verwachting nog maar 11% van de bestellingen uit zal maken”, vertelt Hoegee. “Dit wordt met 22% gevolgd door online bestellen bij gespecialiseerde B2B webshops. Automatisch bestellen is met 48% de koploper. Een geoptimaliseerd relevant aanbod, voorraadbeheer, facturatie en budgetbewaking in één systeem heeft de toekomst. Essentieel is dan de directe koppeling met het ERP systeem van de klant, ongeacht met welk systeem die klant werkt. 86% van de ondervraagden geeft aan vijf uur of meer bezig te zijn met het bestelproces. Bij hen is de behoefte om geautomatiseerd te bestellen dan ook het grootst”.

Geen daling van aantal producten en bestellingen
Een percentage van 71% van de ondervraagden geeft aan te verwachten dat het aantal bestellingen per jaar over drie jaar gelijk blijft of zal toenemen; vier op de vijf verklaart dat ook het aantal te bestellen producten per jaar niet zal afnemen. “Koppel je dat aan de tijd die het vaak complexe bestelproces nu in beslag neemt, dan begrijp je meteen waarom zo veel inkopers de voorkeur geven aan een geautomatiseerd bestelsysteem”, geeft Hoegee aan. “Zaken als prijzen vergelijken, oriënteren en zoeken naar de juiste producten alsmede het bestellen zelf zijn tijdrovende bezigheden. Dus wanneer je die kunt automatiseren, bespaar je veel tijd. Bij Manutan zijn we al heel ver met de ontwikkeling van automatisch bestellen. We zijn voortdurend bezig om de persoonlijke accounts van onze klanten te voorzien van nieuwe tijdbesparende functies. En het mooie is dat onze software direct te koppelen is aan het ERP systeem van de klant. Ongeacht met welk systeem die werkt. Bij ons is het dus eigenlijk al 2021. Maar naast een uitstekend digitaal systeem blijft persoonlijk contact altijd nodig.”