5xbeter lanceert Verbetercheck Gevaarlijke stoffen

5xbeter heeft haar nieuwste Verbetercheck gelanceerd: Gevaarlijke stoffen. Het is een praktisch instrument, dat het veilig werken met gevaarlijke stoffen in de metaalbranche een impuls geeft.

Met deze Verbetercheck kunnen bedrijven in de metaalbewerking en metalektro de door hen gebruikte gevaarlijke stoffen op laagdrempelige wijze:

 • registreren;
 • voor de meest gebruikte stoffengroepen in de metaal de blootstelling bepalen;
 • waar nodig maatregelen nemen; en
 • het veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer borgen.

5xbeter, de organisatie die zich inzet voor de gezondheid en veiligheid van werknemers in de metaalbewerking en metalektro, biedt voor in de metaal veel gebruikte gevaarlijke stoffen de zogenoemde veilige werkwijzen. Wanneer een bedrijf deze veilige werkwijzen toepast, is het zeker dat de gezondheidsrisico’s van de betreffende gevaarlijke stoffen voldoende beheerst zijn. 5xbeter zet daarnaast in op het zoveel mogelijk vervangen van gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen.

Gebruiksgemak en tijdwinst
De Verbetercheck is een online applicatie die te bereiken is via www.5xbeter.nl. De basis van de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen is het digitale register, waarin de gebruiker alle op de werkvloer gebruikte gevaarlijke stoffen registreert. Aan dit register is een database gekoppeld, waarin 5xbeter alle ingevoerde stoffen en producten verzamelt. De database is al gevuld met een groot aantal in de sector veel voorkomende stoffen en producten. Staat een stof of product al in de database, dan vult het register zich met de juiste data. Dit scheelt invoerwerk. Wanneer een stof nog niet in de database staat, voert de gebruiker in eenvoudige stappen de benodigde informatie zelf in. Na een controle door 5xbeter, komt deze stof daarop beschikbaar voor alle gebruikers. Wanneer nieuwe informatie over een stof beschikbaar komt, stelt 5xbeter de gebruikers die deze stof in hun register hebben staan op de hoogte. Dat levert een enorme tijdswinst op voor bedrijven, die nu conform de Arbowet, allemaal hun eigen register handmatig moeten vullen en bijhouden.

De veilige werkwijze
Volgens de Arbowet moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben blootstellingsbeoordelingen uitvoeren per stof. Met het nieuwe instrument hoeven bedrijven dat voor een flink aantal stoffen niet meer te doen. 5xbeter heeft al voor de in de metaal veel voorkomende productgroepen metingen en blootstellingsbeoordelingen uitgevoerd. Op basis daarvan zijn veilige werkwijzen opgesteld, die door de Inspectie SZW positief getoetst zijn. Als 5xbeter voor het product een veilige werkwijze heeft, kan de gebruiker checken of er veilig gewerkt wordt met het product. Bedrijven die volgens de veilige werkwijzen werken, zijn er niet alleen van verzekerd veilig te werken, maar ook dat de blootstelling aan betreffende gevaarlijke stoffen niet boven de wettelijke grenswaarde uitkomt. Heeft 5xbeter geen veilige werkwijze, dan zal alsnog een eigen blootstellingsbeoordeling uitgevoerd moeten worden.

De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen bevat op dit moment veilige werkwijzen voor:

 • Verven met rol of kwast
 • Beitsen met kwast
 • Lijmen voor constructieve toepassing
 • Lijmen voor hechten
 • Reinigen/ontvetten met vloeistof en doek
 • Reinigen/ontvetten met vloeistof en ontvettersbak
 • Reinigen/ontvetten met een spuitbus

In 2018 zal 5xbeter meer veilige werkwijzen ontwikkelen, onder andere voor metaalbewerkingsvloeistoffen.

Vervangen waar mogelijk
5xbeter draagt nadrukkelijk de boodschap uit dat het belangrijk is om geregeld te beoordelen of de in het bedrijf gebruikte gevaarlijke stoffen niet vervangen kunnen worden door minder schadelijke alternatieven. De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen geeft daar ook waar bekend en beschikbaar suggesties voor. 5xbeter roept leveranciers van gevaarlijke stoffen op om te blijven proberen de gevaren van een product te beperken of zelfs verwijderen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Safety on pole position; Formule 1 als inspiratiebron voor veiligheid

19-09 Veiligheid kan hand in hand gaan met topprestaties leveren, dat laat de Formule 1…

Personeel en Opleiding

Safety on pole position

08-05 Dat veiligheid hand in hand kan gaan met topprestaties leveren, laat de Formule 1…

Personeel en Opleiding

Verbetercheck Fysieke Belasting vernieuwd

08-03 Productiewerk in de metaal is vaak fysiek zwaar. 30% van het verzuim in deze…

Personeel en Opleiding

5xbeter over actuele veiligheidsthema’s

26-10 5 bijeenkomsten met een update over actuele veiligheidsthema’s, uitleg over de Verbeterchecks en de…

Personeel en Opleiding

“Je kunt niet de hele dag fysiek zwaar werk doen”

13-10 Maar liefst 2 op de 5 werknemers in Nederland heeft te maken met lichamelijke…

Verbinden

Veilig lassen in 5 stappen

14-04 De Check van 5 Lasrook is een doorontwikkeling van de Verbetercheck Lasrook.  Hij werkt…

Toeleveren

Nieuwe branche: Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen

21-10 De nieuwe, bij Koninklijke Metaalunie aangesloten, branche Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen (VLPO) gaat het…

Bedrijf en Economie

Scherpe controle op kankerverwekkende stoffen in bedrijven

03-04 De Inspectie SZW gaat de komende tijd weer scherp controleren bij bedrijven die werken…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV