Banenplan voor metaalbewerkers

0

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft tijdens een bedrijfsbezoek aan Klift Metaalbewerking in Berkel en Rodenrijs het nieuwe sectorplan Metaalbewerking gepresenteerd. Asschers ministerie stelt 17 miljoen euro beschikbaar als cofinanciering voor onder meer scholing en ontwikkeling van vakmensen en begeleiding van jonge metaalwerkers.

Het sectorplan is eind vorig jaar door het Opleiding & Ontwikkelfonds voor de Metaalbewerking (OOM), namens sociale partners, ingediend bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). En vervolgens gehonoreerd met een bijdrage. De totale kosten voor de uitvoering van het sectorplan Metaalbewerking bedragen 150 miljoen euro. Deze kosten worden gedragen door de bedrijven en het opleidingsfonds in de sector, met een forse financiële impuls van het ministerie SZW. Het plan heeft een looptijd van augustus 2013 tot en met december 2015. De uitvoering van het sectorplan is toebedeeld aan OOM.

Doel van het sectorplan is zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. In de metaalbewerking werken 145.000 mensen bij ruim 15.000 bedrijven. Het sectorplan bevat onder meer maatregelen voor de instroom van 4.600 BBL-leerlingen in de komende twee jaar en jongeren krijgen meer doorstroommogelijkheden. Ook komen er afspraken over het vergroten van het technische vakmanschap van werknemers en werkgevers in de metaalbewerking, gezond je pensioen halen en het behoud van vakmensen bij faillissementen.

In een toelichting op het sectorplan zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid van Koninklijke Metaalunie: “Zelfs ten tijde van de crisis was er een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Dit tekort werd en wordt veroorzaakt door een gebrek aan specialisten en door de uitstroom van vakmensen vanwege pensionering. Deze konden onvoldoende worden vervangen door goed opgeleide jongeren. Bij economisch herstel in de sector zal de vraag naar vakmensen nog verder toenemen. Zonder maatregelen zal het tekort daardoor verder oplopen”.
Volgens Kleiboer zet de metaalbewerking met het sectorplan alles op alles om deze discrepantie het hoofd te bieden. Er is een aantal maatregelen geformuleerd dat ingaat op instroom in de sector, duurzame inzetbaarheid van personeel voor de sector en uitstroom uit de sector naar andere sectoren. Zo zal de TAM-regeling gecontinueerd worden. Bedrijven die een (BBL) leerling in dienst nemen, kunnen daarvoor bij opleidingsfonds OOM een financiële vergoeding ontvangen, de zgn. Leerwerkbijdrage. Om gedurende de economische crisis de instroom van leerlingen op peil te houden verstrekte OOM al bovenop de reguliere vergoeding een tijdelijke extra bijdrage van maximaal € 2000,- per leerling/per jaar. Met de verkregen subsidie kan OOM ook voor de volledige opleidingsperiode van alle leerlingen die instromen in 2013/2014 en in 2014/2015 deze tijdelijke extra loonkostensubsidie handhaven. De verwachting is dat daardoor in totaal 4400 jongeren een leerwerkplek kan worden aangeboden. SZW levert een bijdrage aan deze tijdelijke maatregel voor 2600 leerlingen. De overige uitkeringslasten komen voor rekening van bedrijven en OOM.

Sectorbestuurder CNV Vakmensen Marco Hietkamp zegt over het sectorplan: “De afspraken in het sectorplan gaan over onderwerpen die sterk leven op de werkvloer en bij onze (kader)leden. Al langer willen wij, naast goede afspraken over werk en inkomen, meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van mensen. Dankzij de inzet van de vakbonden bij de cao Metaal en Techniek is een kwalitatief goed sectorplan tot stand gekomen. We willen nu ook graag vaart zetten achter de uitwerking van de sectorplannen voor de installatiebranche, de carrosserie en de invulling van het Techniekpact.”

FNV Metaal is blij met de cofinanciering vanuit SZW. Jacqie van Stigt, landelijk bestuurder FNV Metaal: “Ik ben blij dat de wensen die metaalwerknemers hebben geuit voor de cao voor opleiding en ontwikkeling als vakman of vrouw nu ook worden verzilverd. Hun arbeidsmarktpositie wordt hiermee versterkt. Met mogelijkheden voor jongeren om goed te worden begeleid door ervaren werknemers, om uitzendkrachten binnen de metaalbewerking aan een echte baan te krijgen en voor meer scholing voor iedereen.”

Wel vindt FNV Metaal het jammer dat een Techniekbreed plan niet mogelijk was, om makkelijker van baan naar baan over te stappen.