Berg Hortimotive hoeft leverdatum niet meer te gokken

0

De uitbreiding van het assortiment zorgde voor een flinke planningsuitdaging bij Berg Hortimotive, toeleverancier van interne logistiek oplossingen voor glastuinbouwbedrijven.  Het planningspakket Limis Planner bracht uitkomst.

Berg Hortimotive ontzorgt bedrijven in de glastuinbouw wereldwijd in het logistieke proces. Voor alle handelingen in de kas tot en met het verzendklaar maken van de producten levert Berg bedrijfsspecifieke oplossingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de al in 1975 uitgevonden buisrailwagen, die leidde tot een nieuwe manier van werken in de glastuinbouw. Op basis van de eerste buisrailwagen ontwikkelde het bedrijf steeds weer nieuwe varianten. De actieradius van de systemen groeide steeds verder, van gewashandelingen tot gewasbescherming en van oogstwerkzaamheden tot intern transport. Tegenwoordig kunnen afnemers bij Berg terecht voor één enkele buisrailwagen, maar ook voor hightech oplossingen in de vorm van geautomatiseerde inductiesystemen. Het bedrijf heeft circa vijftig medewerkers die zowel adviseren als engineeren. Berg Hortimotive produceert onder eigen regie.

Plannen op machines en mensen
De uitbreiding van het assortiment maakte een betere planning noodzakelijk. Berg heeft te maken met grote artikelbestanden en veel calculaties die in Exact Globe staan. De planning werd in Excel gedaan, maar Berg merkte dat dit te omslachtig was en te veel oneffenheden had. Aanvankelijk werd alleen grof op afdelingsniveau en niet op mensen en machines gepland. Maar met de groei en toename van orders moest meer in detail worden gepland op de combinatie van mensen en machines.

Kevin Buth, werkvoorbereider bij Berg Hortimotive, vertelt waarom de oplossing van Limis interessant was: “Na een eerste demonstratie van hun pakket hadden wij al vrij snel door dat Limis antwoorden had op onze specifieke vragen, zoals: zijn er capaciteitsoverzichten, kunnen we schuiven met orders, is er een koppeling met Exact? Ook voldeden de leverancier en het pakket zelf aan alle voorwaarden die wij daar aan stelden.”

En dus is Berg met Limis in zee te gaan. Buth: “In een eerste proof of concept periode van 3 maanden kregen we de kans het pakket echt te ontdekken. In deze periode is aangetoond dat de complexe stuklijsten overzichtelijk konden worden gemaakt en dat koop- en maakdelen netjes door de productie konden worden geleid. Het plannen op de combinatie van man en machine werd vereenvoudigd. Onze machines zijn leidend in de planning. Ze moeten draaien. De mensen zijn flexibeler inzetbaar. Voor het optimaal inzetten van de beschikbare mensen gebruiken we een vaardigheidsmatrix. De productiemix kregen we veel beter in de greep.” Na de proefperiode werd definitief besloten door te gaan met Limis.

Praktijkvoorbeeld
Buth: “Voordat we Limis kregen bestond onze planning uit zelfgemaakte Excel-overzichten. Het was een lijst waar de orders op volgorde van leverdata werden gepland. Hierdoor was er totaal geen inzicht in capaciteit, knelpunten en doorlooptijden. Maar niet alleen misten we inzicht, ook werd er door meerdere mensen eigen gemaakte planningen/lijsten gebruikt. Hierdoor ontstonden onduidelijkheden in de prioriteiten van de orders. Wie is met welke order bezig? Limis heeft dit opgelost door simpelweg op meerdere werkstations de software te installeren. Hierdoor is de planning gecentraliseerd. De verantwoordelijkheden worden verdeeld over de werkplaatschefs en medewerkers. Dankzij deze verandering worden de knelpunten eerder opgemerkt door het personeel en getoond in de overzichten van Limis. In Limis kan je kiezen uit verschillende modules en overzichten. Wij maken veel gebruik van de plantmanager. Hierin is het mogelijk om de knelpunten van de mensen/machines en orders te zien. Op het moment dat we een knelpunt constateren, kunnen we hier meteen actie op ondernemen. Oftewel als er nu een nieuwe productieorder van een buisrailwagen wordt aangemaakt, wordt deze vanaf het begin tot het eind bewaakt.”

Oplossen knelpunten
Knelpunten lost Berg Hortimotive nu simpel op. Buth: “Limis geeft aan hoeveel tijd je te kort komt of hoever je achter loopt. Hierdoor kom je voor een aantal keuzes te staan:  Zijn de voorgecalculeerde uren realistisch? Is het op te lossen met een paar overuren? Moeten we werkzaamheden uitbesteden? Moeten we een zzp’er inhuren? Meer medewerkers op een order inzetten? Schuiven met medewerkers? Schuiven met productieorders?  Is het desbetreffende productieproces verouderd en moeten we daar actie op ondernemen? Elimineren van verspillingen?”

In het voorjaar van 2016 is de voortgangsregistratie met het kloksysteem Modest geïntegreerd. De voortgangsregistratie gebeurt online en vervolgens is ook online te zien of de planning op koers ligt.

Plannen met tegels
Tijdens de implementatie bij Berg Hortimotive heeft Limis een nieuwe user interface op de markt gebracht, Limis Planner Start. Deze is ook bij Berg geïntroduceerd. Het voordeel hiervan is het plannen met behulp van tegeltjes op een dashboard. In een oogopslag kan Berg zien hoe de planning loopt en waar eventueel moet worden ingegrepen. Eenvoudig kan worden doorgeklikt op de bottleneck en kan men na ingrijpen direct checken of de wijziging afdoende is en of de nieuwe planning past binnen het kritisch pad. Het onderhanden werk omvat zo’n 200-300 orders met korte doorlooptijden. Berg Hortimotive herplant daarom om de 10 minuten.  Zowel de mensen als de machines zijn verwerkt in de planlijsten die dagelijks worden gebruikt. Met deze To-do lijsten heeft de productie alle relevante en logistieke informatie bij de hand.

MRP optimalisatie
Een business driver voor de toepassing van Limis Planner bij Berg Hortimotive is de Material Resource Planning (MRP) functionaliteit. Hiermee kan Berg de vinger op de zere plek leggen voor wat betreft interne- en externe toeleveringen. Bij de gehele structuur aan orders is zichtbaar of deze op tijd komt. Ook als in Exact 200 onderdelen worden aangemaakt als 200 verschillende orders ziet Limis de onderlinge verbanden. Dat betekent dat Limis Planner ervoor zorgt dat de order tijdig en compleet uit de fabriek rolt. Incourante voorraden en te hoge investeringen worden hiermee voorkomen en dat zorgt voor flinke besparingseffecten. De MRP functionaliteit binnen Limis Planner gebruikt de MRP gegevens uit Exact Globe en combineert deze met een druk op de knop met de actuele planningsgegevens. Daardoor hebbengebruikers altijd een actueel overzicht in tekorten of overschotten van koop- en/of maakdelen. Buth: “Dankzij de MRP module is het mogelijk de voorraden goed in te gaten te houden. Hierdoor zien we precies als een voorraadartikel wordt aangevraagd en wanneer we deze nodig hebben. Oftewel geen onnodig hoge of te lage voorraden. Door de MRP module is het mogelijk de voorraden van de koop en maakdelen in de gaten te houden. Wij hebben al jaren het probleem dat we te veel, of te weinig voorraden inkopen of laten maken. Dankzij de MRP analyse is dit een stuk verminderd.”

Verwachtingen waargemaakt
Wat Buth betreft zijn de verwachtingen omtrent Limis waargemaakt. “Dit planningspakket geeft inzicht in het productieproces. Iets wat wij jarenlang niet hadden. We zeiden wel is tegen elkaar, het lijkt hier wel een casino. We waren regelmatig aan het gokken over leverdatums. Dit is echt verbeterd. Dankzij het inzicht dat Limis ons geeft kunnen we gerichter keuzes maken. Het is niet dat we geen uitdagingen of problemen meer hebben met betrekking tot de planning. Maar het anticiperen op de uitdagingen/problemen gaat veel sneller dan voorheen.”