Bouw MAKE Center van start

0

Op de Tech Campus van ROCMN in Nieuwegein is begonnen met de bouw van het MAKE Center. In deze praktijkhal zullen studenten, docenten en vakmensen van bedrijven uit de regio samen komen, samen werken én van elkaar leren.

Circa 50 genodigden van ROC MN, OBM, Metaalunie, provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein en techniekorganisaties in de regio waren aanwezig  bij het slaan van de eerste paal, die eigenlijk de laatste paal was. De freesmachine stond zelfs al klaar om door te gaan naar de volgende klus. Om de geluidsoverlast voor studenten en omwonenden te beperken én sneller te kunnen bouwen, is ervoor gekozen de heipalen in de grond te frezen.

Gelukkig was een fotomoment op de bouwplaats nog net mogelijk met Jan van Walraven en Johan Spronk, bestuurders van MAKE Center en respectievelijk voorzitter Raad van Commissarissen OBM en voorzitter College van Bestuur ROCMN. Met het overhandigen van een gefreesde aluminiumplaat als ‘1e steen’ van het MAKE Center als symbool, werd het huwelijk tussen ROC Midden Nederland en OBM Midden Nederland bevestigd.

Goed opgeleide vakmensen

Met deze praktijkhal wil MAKE Center diverse doelen realiseren. Dat is allereerst het verminderen van de schaarste aan goed opgeleide vakmensen en het zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook maakt de nieuwe praktijkhal het mogelijk met grote flexibiliteit deel te nemen aan snelle technologische ontwikkelingen in het vakgebied. Er zullen ook trainingen (bij- en nascholing) voor werknemers worden gegeven.

Daarnaast zal het MAKE Center opleidingen minder conjunctuurgevoelig maken door in eerste instantie de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), maar indien nodig ook de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) aan te bieden. Ook zal het nieuwe centrum goede mogelijkheden bieden voor omscholing naar een baan in de maakindustrie. Op den duur komen er ook opleidingen op hbo-niveau (Associated Degree en bachelor), alsmede oriëntaties voor PO- en VO-leerlingen en uitvoering van technische keuzevakken (PIE).

Machines

Er is al een inventarisatie gemaakt van de (specificaties van de) machines waarmee in het MAKE Center gewerkt zal worden. De leerbedrijven zullen mede zorgdragen voor de outillage. De komende maanden zal dit verder in kaart worden gebracht en zullen deze machines worden geleverd, zodra dit kan. Eind februari 2021 zal het MAKE Center officieel worden geopend.