Elke week les in robotica

0

Zestien leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgen vanaf 12 september wekelijks robotica les op de Tech Campus in Nieuwegein. Ze leren robots kennen en gaan een robot bouwen en programmeren.

De start van deze klas is het gevolg van een bijzondere samenwerking in het onderwijs. ROC Midden Nederland (ROCMN) en de voortgezet onderwijsscholen (VO) Cals College IJsselstein, Globe College, Oosterlicht College en Trajectum College zetten afgelopen vrijdag 31 augustus hun handtekening voor deze samenwerking. Het betreft de gezamenlijke uitvoering van het technische vmbo keuzevak ‘Robotica’ op de Tech Campus in Nieuwegein.

Elke week les Robotica op het mbo
Een klas van 16 leerlingen (4 van elke bovengenoemde VO-school) komt wekelijks op de woensdagmiddag naar het Tech College, op de Campus in Nieuwegein, voor het volgen van het keuzevak Robotica.  Het programma is een gezamenlijk product van zowel vmbo- als mbo-docenten. Elke week schuift een andere vakdocent uit het VO aan bij het programma voor begeleiding. Twee jonge mbo-docenten van ROC MN zullen de lessen verzorgen in passende praktijklokalen; Techlabs.

Oriënteren op techniek
De leerlingen maken in dit traject al vroeg kennis met een mbo-omgeving, mbo-studenten, de manier van lesgeven op het mbo en de verscheidenheid aan technische toekomstmogelijkheden. De samenwerking draagt niet alleen bij aan het behoud van technisch vmbo-onderwijs in de regio, maar versterkt ook het netwerk tussen de scholen. Bovendien geeft het vmbo-leerlingen de kans om zich al vroeg te oriënteren op een toekomst in de techniek.

Na succesvolle pilot mogelijk uitbreiding
Als dit concept succesvol blijkt wordt de pilot Samenwerking keuzevak VO en Tech College uitgebreid naar meer technische vmbo-keuzevakken en kan deze opzet ook breder uitgerold worden naar andere colleges van de Tech Campus en mogelijk meer VO scholen.

Tech Campus
De Tech Campus in Nieuwegein is dé plek waar mbo-colleges met technische opleidingen samen met bedrijven garant staan voor actueel techniekonderwijs. De Tech Campus bestaat uit het Tech College, ICT College, Bouw & Interieur College en het Automotive College.