Brexit-pijn voor Nederlandse exporteurs nu al voelbaar

Sinds het brexit-referendum in 2016 blijft de groei van de Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk achter bij de export naar andere Europese landen. Door het besluit om de EU te verlaten daalde het Britse pond sterk in waarde. Volgens een analyse van het ING Economisch Bureau heeft dit valuta-effect de waarde van de Nederlandse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk in 2018 met bijna 11 miljard euro gedrukt.

De impact die een mogelijke Brexit is voor bij goederenexporteurs in bijvoorbeeld de landbouw, industrie en groothandel nu al zichtbaar. Het valuta-effect resulteert namelijk op druk op de afzetprijzen. Onder andere voor toeleveranciers in de auto-industrie is de markt ook uitdagender, doordat de Britse autoverkopen dalen. Sinds 2016 daalden de autoverkopen bijvoorbeeld met ruim 10% en ook de Britse autoproductie staat onder druk. Dat maakt de marktomstandigheden voor Nederlandse handelaren en toeleveranciers aan de auto-industrie uitdagender. Desondanks wisten bedrijven in Nederland de (weder)uitvoerwaarde van auto’s en auto-onderdelen naar het Verenigd Koninkrijk in 2017 en 2018 op peil te houden. Indirect kunnen Nederlandse toeleveranciers vanwege vraaguitval in het VK te maken krijgen met teruglopende orders vanuit andere landen. Zo hebben Duitse fabrikanten een sterk marktaandeel in de Britse markt. Valt de Britse vraag naar auto’s terug dan kan dat ook bij Duitse fabrieken tot lagere productie-aantallen leiden.

rexit-pijn voor Nederlandse exporteurs nu al voelbaar

Groei van goederenexport stagneert
Sinds 2016 ligt de groei van de Nederlandse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (+6%) beduidend lager dan de exportgroei naar de rest van Europa (+17%), zo blijkt uit de analyse van het ING Economisch Bureau. De toename van de uitvoerwaarde van goederen stagneerde en de brexit is daarbij een bepalende factor. Door het besluit tot uittreding en de economische onzekerheid die dat met zich meebracht, daalde het pond sterk in waarde. Het pond staat nog altijd beduidend lager dan voor het referendum. Producten van Nederlandse exporteurs zijn door de waardedaling relatief duurder geworden voor Britse afnemers en dat maakt ze minder concurrerend. “De totale export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg in 2018 ruim 60 miljard euro”, vertelt Thijs Geijer, ING Sectoreconoom. “Uit onze berekeningen blijkt dat wanneer de koers van het pond niet was ingezakt, de Nederlandse exportwaarde van goederen en diensten over 2018 bijna 11 miljard euro hoger uit had kunnen vallen.”

Brexit vooral voelbaar in industrie
In recente enquêtes van het CBS geven met name bedrijven in de landbouw & visserij, industrie en transport aan dat de brexit hun handel raakt. Naast het valuta-effect is er in sommige sectoren sprake van vraaguitval, doordat Britse bedrijven investeringen uitstellen en consumenten hun hand op de knip houden. Nederlandse bedrijven die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk kunnen daardoor druk op hun marges en afzetvolumes ervaren. Dit voedt de behoefte om naast de Britse markt ook in te zetten op alternatieve afzetmarkten. Het Verenigd Koninkrijk goed voor 8,5% van de totale uitvoerwaarde van de high-tech industrie. In 2017 kreeg die uitvoer te maken met een krimp. De cijfers over 2018 duiden op een lichte groei, vanwege een toename van de wederuitvoer, de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen bleef echter dalen. Binnen de hightech worden onder andere fabrikanten van machines en trucks geraakt, doordat Britse bedrijven vervangings- en uitbreidingsinvesteringen uitstellen of afblazen. Ruim 40% van de ondernemers in de industrie verwacht dat de brexit in de komende 3 maanden invloed zal hebben op hun bedrijfsvoering.

rexit-pijn voor Nederlandse exporteurs nu al voelbaar

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Verdiensten aan machine-export meer dan verdubbeld sinds 2015

21-02 Zo is bijvoorbeeld de export van chipmachines naar China, Taiwan en Zuid-Korea sterk gegroeid…

Bedrijf en Economie

Omzet industrie ruim 9 procent lager in vierde kwartaal

19-02 De buitenlandse industriële omzet nam in het vierde kwartaal iets sterker af dan de…

Bedrijf en Economie

Productie metaalproductenindustrie ruim 2 procent hoger in december

12-02 De metaalproductenindustrie stak hiermee positief af ten opzichte van de gehele industrie. Want de…

Bedrijf en Economie

Machine-industrie positiever over orderportefeuille

31-01 Het vertrouwen in de industrie ging van -5,7 in december 2023 naar -4,4 in…

Bedrijf en Economie

Productie industrie 10 procent lager in november

10-01 De meeste bedrijfsklassen van de industrie produceerden in november minder dan in dezelfde maand…

Bedrijf en Economie

Producenten industrie opnieuw minder negatief

29-11 Het vertrouwen ging van -1,8 in oktober naar -0,5 in november. Fabrikanten waren minder…

Bedrijf en Economie

Omzet industrie ruim 9% lager in derde kwartaal

20-11 De ontwikkeling van de industriële afzetprijzen is iets minder positief dan die van de…

Bedrijf en Economie

Producenten industrie iets minder negatief

30-10 Fabrikanten waren minder negatief over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden en…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?