Dak AZ-stadion ingestort door falende lasverbindingen

0

Het instorten van de overkapping van het AZ-stadion in Alkmaar is veroorzaakt door falende lasverbindingen in de spanten. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid op basis van een verkennend onderzoek.

Waardoor deze verbindingen zijn bezweken is nog niet bekend. Tijdens het verkennend onderzoek zijn ook twee breuken en twee verdachte plekken aangetroffen in het deel van het dak dat nog intact is. De geconstateerde breuken en vermoedelijke scheuren kunnen leiden tot het bezwijken van delen van het resterende dak en vormen daarmee een acuut risico. Daarom heeft de Onderzoeksraad een formele tussentijdse waarschuwing verstuurd waarbij de Raad erop aandringt dat AZ de stabiliteit en sterkte van de constructie controleert en waar nodig maatregelen treft. De gemeente moet hier als vergunningverlener op toezien.

Instorten dak
Een deel van de overkapping van de tribune van het AZ-stadion stortte op 10 augustus in. De Onderzoeksraad is een verkennend onderzoek gestart en heeft hiervoor technisch onderzoek gedaan in het stadion. Op basis van de verzamelde informatie zal de Raad op korte termijn besluiten of het instorten van het stadiondak verder wordt onderzocht.

Onderzoek Royal HaskoningDHV
In opdracht van AZ zelf voert Royal HaskoningDHV onderzoek uit. “In het kader van dit onderzoek zullen de komende periode de bewuste lasverbindingen in de gehele kapconstructie in detail geïnspecteerd worden middels non-destructief onderzoek”, aldus AZ in een verklaring op de clubwebsite. “In overleg met de Onderzoeksraad voor Veiligheid zal er ook destructief onderzoek uitgevoerd worden naar de lasnaden van de bezweken spanten.”
AZ zal, wanneer de tussenrapportage van Royal HaskoningDHV met de voorlopige conclusies is afgerond, met bevindingen naar buiten komen. De tussenrapportage wordt eind augustus verwacht.

Herstelplan
Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zal er een uitgebreid herstelplan worden opgesteld dat ter goedkeuring voor uitvoering aan de Gemeente Alkmaar zal worden voorgelegd. Hoeveel tijd dit traject tot volledig herstel in beslag zal nemen is vooralsnog niet bekend.

Stadion blijft gesloten
AZ neemt dit zeer serieus op. “Het spreekt voor zich dat tot het moment dat er volledige zekerheid gegeven kan worden met betrekking tot de veiligheid van eenieder, de tribunes gesloten blijven voor publiek. Dit geldt overigens niet voor de ruimtes in het hoofdgebouw.” De consequenties voor het wedstrijdschema van AZ worden op korte termijn in kaart gebracht

AZ stadion lasbreuk
Detailfoto van een breuklijn.