Data-expertisecentrum van start

0

Ondernemers in de hightech maakindustrie helpen meer waarde te halen uit data: dat is het doel van het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI), dat onlangs officieel is geopend. Het digitale centrum bundelt kennis en expertise van data-experts, die industriële bedrijven kosteloos of tegen gunstige tarieven kunnen benutten om versneld in te spelen op de data-economie. Het DVC-SI wil jaarlijks zeker 250 bedrijven verder op weg helpen.

De hightech-maakindustrie genereert veel data in productieprocessen, onderhoud en logistiek. Het DVC-SI ondersteunt ondernemers, beslissers en professionals bij het slim inzetten van die data voor het optimaliseren van hun processen en de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en verdienmodellen. Het biedt bedrijven bovendien mogelijkheden voor het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties. De Nederlandse maakindustrie kan door dit soort innovatie haar concurrentiepositie aanzienlijk versterken.

Het DVC-SI is een Brabants initiatief, met vestingen op de Brainport Industries Campus in Eindhoven en bij JADS in Den Bosch, maar staat open voor alle bedrijven in de Nederlandse hightech maakindustrie. Het sluit daarmee aan op het landelijke Smart Industry-programma voor het versneld toepassen van digitalisering en nieuwe technologie in het bedrijfsleven. Gerard Blom (BOM) is coördinator van het initiatief: “Ondernemers kunnen bij het DVC-SI terecht voor voorlichting en workshops over de mogelijkheden van big data, open data en hun eigen data. Maar ook voor een goede quick scan, advies op maat en experimenten met nieuwe verdienmodellen. Verder brengen we bedrijven in contact met leveranciers, consultants en kennisinstellingen, of mogelijke partners voor nieuwe samenwerkingsprojecten. Ondernemers die graag op de hoogte willen blijven kunnen zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en zijn van harte welkom tijdens onze evenementen.”
Het DVC wil jaarlijks een evenement organiseren om betrokken bedrijven samen te brengen.

Drempel verlagen
Economiegedeputeerde van provincie Noord-Brabant, Martijn van Gruijthuijsen: “De maakindustrie werkt steeds meer data-gedreven. Middelgrote en kleine bedrijven zien de mogelijkheden daarvan maar kunnen die niet altijd benutten doordat zij onvoldoende kennis, expertise en data van goede kwaliteit bezitten, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 600 bedrijven in Brabant. Het Data Value Center Smart Industry helpt hen oplossingen te vinden en verlaagt de drempel om hier toch mee aan de slag te gaan. We maken daarmee Brabant klaar voor de data-economie van de toekomst.” Het DVC-SI is een samenwerking van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Brainport Industries, FME, Jheronimus Academy of Data Science, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant, REWIN, SURF en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verwacht wordt dat meer Nederlandse regio’s in navolging van het DVC-SI vergelijkbare centra zullen opzetten voor de ondersteuning van andere sectoren.