De verrassende mogelijkheden van metaalpoeder als brandstof

0

Bij duurzame energie denkt men in de eerste plaats aan hernieuwbare energiebronnen zoals zonnekracht, of kinetische water- en windenergie. Dat verschillende metalen ook een bruikbare en duurzame energiebron kunnen zijn, is velen onbekend. Toch wordt bijvoorbeeld aluminium al sinds jaar en dag als brandstof gebruikt in onder andere de ruimtevaart.

Recente ontwikkelingen en brede maatschappelijk interesse in duurzaamheid, brengen brede adoptie van metalen als brandstof steeds dichterbij. Als we op dit moment echter verschillende duurzame energieleveranciers vergelijken, valt op dat het dan bijna altijd gaat om de keuze tussen zonne- of windenergie. Maar gezien de CO2-emissie van metaalpoeder, die zo goed als 0 is, komt deze innovatieve brandstof hiervoor ook zeker in aanmerking.

Metaalpoeder als alternatief
Verschillende metalen kunnen in poedervorm als brandstof worden gebruikt. Brandstof die schoon is, welteverstaan. Volgens verschillende onderzoekers biedt metaalpoeder zelfs een geloofwaardiger en schoner alternatief voor fossiele brandstoffen dan meer bekende opties als biobrandstof, waterstof en elektrische batterijen. Andere vormen duurzame energie zoals zonne-energie en windenergie zijn simpelweg niet toepasbaar op transport en de wereldwijde energiehandel. Metaalpoeder kan wel worden gebruikt om motoren aan te drijven en kan wel fysiek worden vervoerd.

Geen nadelige effecten voor milieu en klimaat
Metaalpoeder is eenvoudig en geheel recyclebaar na verbranding. Het restproduct van de verbranding wordt gevormd door geoxideerde deeltjes die eenvoudig zijn op te vangen en niet in de atmosfeer terecht hoeven komen, zoals natuurlijk wel het geval is met de CO2 die het verbranden van fossiele olie met zich meebrengt. Op deze manier kunnen metalen als aluminium, magnesium en zelfs ijzer bijdragen aan een transitie naar duurzame energie. Daarmee zijn ook direct de drie meest voorkomende metalen in de aardkorst genoemd, wat een indicatie is voor het enorme potentieel van deze techniek.

IJzer als voornaamste kandidaat
Als we de metalen onderling vergelijken, dan lijkt ijzer de voornaamste kandidaat voor grootschalige toepassing. Daarvoor zijn twee redenen te benoemen. Ten eerste is er al een wereldwijde ijzerindustrie aanwezig die in de vraag naar het metaal kan voorzien, wat invoering op grote schaal aanzienlijk realistischer maakt. Ten tweede kan ijzer momenteel al goed gerecycled worden met bestaande technieken, zodat de restproducten na verzameling ook daadwerkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden.

Technische ontwikkeling in de praktijk
Hoewel het algemeen wordt aangenomen dat de techniek mogelijk is en in de ruimtevaart al decennia lang wordt gebruikt, moet nog wel worden aangetoond dat metaalpoeder ook echt in massaproducten als auto’s kan worden toegepast. Onder andere het European Space Agency (ESA) is volop bezig met de ontwikkeling van de benodigde prototypes. Als zij daarin succesvol zijn en een verbrandingsmotor weten te bouwen met (bijna) nul CO2-emissie op basis van een zeer goedkope grondstof, dan is een energierevolutie niet eerder zo dichtbij geweest.