Energiemaatregelen leveren Tata Steel IJmuiden miljoenen op

0

In 2013 heeft Tata Steel in IJmuiden de hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van een ton staal met 2,4% weten te verminderen ten opzichte van 2012. “Sinds 1990 is de reductie zelfs meer dan 30%”, aldus Hans Fischer, directeur van Tata Steel in IJmuiden en Chief Technical Officer van Tata Steel in Europa.

Dat is volgens Fischer niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor het bedrijfsresultaat. “Zo hebben we afgelopen jaar 3 miljoen euro bespaard door ervoor te zorgen dat er minder gas hoefde te worden afgefakkeld. Verbeteren van duurzaamheid en winstgevendheid gaan bij Tata Steel hand in hand.”

Experts energiebesparing
Bij Tata Steel in IJmuiden analyseert een groep experts één voor één alle bedrijfsonderdelen op mogelijkheden om energie te besparen. Dat levert uiteenlopende ideeën op, van het uitschakelen van pompen en motoren bij stilstanden of onderhoud tot het bouwen van speciale warmhoudkamers voor plakken staal die net uit de staalfabriek komen. Met die laatste maatregel wordt voorkomen dat ze onnodig afkoelen en is er vervolgens in de warmbandwalserij minder energie nodig om ze op de juiste temperatuur te brengen voor het uitwalsen tot rollen staal.

Minder fakkelen
Afgelopen boekjaar is Tata Steel erin geslaagd om het affakkelen van productiegas te reduceren van 1,9% tot 0,7% van alle geproduceerde gassen. Deze gassen worden voor 2/3 ingezet voor de aansturing van andere bedrijfsprocessen, op het fabrieksterrein (bijvoorbeeld de plakkenovens van de warmbandwalserij) en worden voor 1/3 geleverd aan de nabijgelegen Nuoncentrale, waar ze in elektriciteit worden omgezet. Door procesverstoringen of geplande werkzaamheden is het soms noodzakelijk om het teveel aan gas af te fakkelen. De inzet is om dit tot een minimum te beperken. De reductie is behaald door het stabiliseren van processen, het verder verbeteren van de onderlinge afstemming tussen de diverse bedrijfsonderdelen en door de combinatie van de nieuwe kooksovengasleiding en aanpassingen aan de plakkenovens in de warmbandwalserij, waardoor deze laatste met kooksgas kunnen worden gestookt.