FME-onderzoek: export is krachtig, maar kwetsbaar

De economische groei in Nederland laat het al enige tijd afweten en de vooruitzichten zijn zeer matig. De export is vooralsnog de kurk waarop de Nederlandse economie drijft. Toch is ook de Nederlandse export kwetsbaar. De resultaten van het FME-onderzoek Internationaal Ondernemen van 2013 benadrukken de exportkracht van de technologische industrie.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “In een wereld met nieuwe economische verhoudingen, nieuwe groeimarkten en toenemende belemmeringen is het essentieel dat we internationaal onze kansen pakken. Dat wijst niet alleen ons eigen onderzoek uit, maar blijkt ook uit de jongste cijfers van het CPB. Ondersteuning door de overheid is essentieel om de barrières te slechten en de kansen te kunnen benutten.”

Om in kaart te brengen wat de toegevoegde waarde is van de technologische industrie als exporteur voor de Nederlandse economie, voert FME elk jaar het Onderzoek Internationaal Ondernemen uit. Daarin wordt bedrijven in de sector gevraagd naar hun exportactiviteiten, naar hun kansen en naar de belemmeringen die zij ondervinden bij het internationaal ondernemen. Het rapport met de resultaten is vandaag uitgekomen.

De technologische industrie is een van de meest internationale sectoren van Nederland. Zo’n 60% van de omzet in deze sector wordt gegenereerd in het buitenland. Daarmee vertegenwoordigd de technologische industrie ongeveer een achtste van de totale Nederlandse export. Exporteurs in de technologische industrie zijn gemiddeld in meer dan 20 landen actief en halen, gewogen naar omzet, zelfs zo’n 80% van hun omzet uit het buitenland. Voor iets meer dan een derde van de bedrijven is dat zelfs 80 tot 100%.

Nieuwe groeimarkten
De technologische industrie exporteert op dit moment nog voor een groot deel naar Europa. Duitsland is de belangrijkste afzetmarkt, maar ook een belangrijke toegangspoort naar de rest van de wereld. Ook China en Rusland hebben inmiddels een vaste plek bemachtigd in de top 10 exportbestemmingen. Behalve in China en Rusland, ziet men ook volop groeimogelijkheden Brazilië en India. Duidelijk is dat per sector andere landen potentie tot groei bieden. Het sleutelwoord is dan ook: sectorfocus.

Niet alleen in de bekende groeimarkten maar ook in opkomende ontwikkelingslanden zijn bedrijven uit de technologische industrie zeer actief. Gemiddeld geeft zo’n 30% van de bedrijven aan actief te zijn in ontwikkelingslanden en nog eens 10% wil daar in de toekomst kansen benutten. Zowel om te exporteren als om er te investeren en projecten voor ontwikkelingssamenwerking uit te voeren. Denk aan medische technologie, technologische toepassingen in de agro-foodsector en infrastructurele projecten.

Modernisering Postennet en & Diplomatie
Zowel opkomende landen als landen in economisch zwaar weer hebben in de afgelopen jaren meer protectionistische maatregelen getroffen. Nederlandse bedrijven ondervinden daardoor steeds meer barrières bij het internationaal zakendoen. Vooral lastige douaneprocedures, bureaucratie, onduidelijke regelgeving en afwijkende technische standaarden werken belemmerend.

Dezentjé: “Zowel voor het benutten van kansen als het slechten van barrières hebben bedrijven ondersteuning nodig. FME draagt haar steentje bij door ondernemers te adviseren en handel te bevorderen, maar ook de overheid heeft de taak bedrijven internationaal te helpen en te laten excelleren.” Deze week komt minister Timmermans met zijn nota over de modernisering van het postennet en diplomatie. Een modernisering en verbeteringsslag die noodzakelijk is om het ministerie en de posten beter te laten functioneren. Dezentjé: “FME heeft goede voorstellen gedaan om die verbeteringsslag te maken. Helaas wordt de overheid bij de modernisering van het postennet voor een belangrijk deel gedreven door de taak te bezuinigen. Dat is jammer. We kunnen niet genoeg benadrukken dat de wereldwijde aanwezigheid van Nederlandse (economische) diplomaten in de wereld cruciaal is voor de internationale handelsbelangen van het Nederlands bedrijfsleven, en dus voor de verdienkracht van ons land.”

Lees hier het volledige FME-onderzoek Internationaal Ondernemen – juni 2013

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Verdiensten aan machine-export meer dan verdubbeld sinds 2015

21-02 Zo is bijvoorbeeld de export van chipmachines naar China, Taiwan en Zuid-Korea sterk gegroeid…

Bedrijf en Economie

Machine-industrie goed voor 10% van export naar Rusland

21-03 Bijna tweeduizend bedrijven importeerden goederen uit Rusland. Ook hier zijn de groothandelaren de grootste…

Materialen

Staalimporten dempen prijsstijgingen

12-07 De koopgraagte van veel staalhandelaren, service centers en verbruikers is in juni behoorlijk afgenomen,…

Bedrijf en Economie

MKB-metaal bezorgd om stijgend ziekteverzuim

12-11 Het ziekteverzuim in het MKB-metaal is aan een sterke opmars bezig, waardoor steeds meer…

Bedrijf en Economie

Kleinste verbetering in twee jaar – NEVI PMI november 56.1

03-12 De NEVI PMI daalde van 57.1 in oktober naar 56.1 in november, wat de…

Bedrijf en Economie

Van Leeuwen Buizen versterkt dienstverlening aan machinebouw

02-05 De Van Leeuwen Buizen Groep heeft de activiteiten van Ferrostaal Piping Supply overgenomen, een…

Automatisering

Export machines naar Amerika is ‘vak apart’ geworden

02-05 Zeker sinds een aanpassing in de regelgeving is het exporteren van machines naar Noord-Amerika…

Bedrijf en Economie

Producenten van halffabricaten boeken grootste groei

01-03 De Nederlandse industrie groeit al 58 maanden achtereen en liet in februari zelfs een…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV