Gezamenlijke aanpak pompenrecycling

Wilo stapt samen met andere pompfabrikanten en technische groothandels in het Circopomp initatief dat gericht is op circulariteit. Door deze branchebrede samenwerking wordt een grotere impact bereikt.

Circopomp is een initiatief dat wordt gedragen door de vijf grootste pompmerken in Nederland, de grote groothandels en enkele grote installateurs.

Na anderhalf jaar Repump en WILOve-Recycling is het tijd voor de volgende stap. REpump verdwijnt en wordt vervangen door Circopomp. WILOve-Recycling blijft bestaan.

Branchebreed initiatief

Circopomp is een initiatief dat wordt gedragen door de vijf grootste pompmerken in Nederland: Biral, DAB, Grundfos, KSB en Wilo. Ook de grote groothandels, Plieger, Rensa, Solar, Technische Unie, Van Walraven en Wasco participeren. Daarnaast hebben enkele grote installateurs, die veel pompen verwerken, zich aangesloten. Samen hebben ze tot doel gesteld alle niet langer gebruikte pompen in te zamelen en zoveel mogelijk te recyclen. Hiermee wordt het hergebruik van materialen gestimuleerd en CO2-uitstoot en watergebruik verminderd. Daarnaast creërt het initiatief ook nog eens sociale werkgelegenheid.

Van inzamelen tot recycling

Het hele proces waaraan Circopomp werkt – van inzameling tot aan recycling – wordt opgedeeld in vier categoriën: inzamelen, verzamelen & sorteren, conditioneren en rapporteren.

Inzamelen: Oude pompen worden door de installateur verzameld en ingeleverd bij een inzamellocaties bij één van de deelnemende fabrikanten of technische groothandels. Sommige installateurs hebben zo’n grote omloop in pompen dat ze een eigen inzamelpallet hebben.

Verzamelen en sorteren: Volle pallets met oude pompen worden bij de sociale werkplaats in Rotterdam afgeleverd. Daar worden ze door de medewerkers gesorteerd op fabrikant en geregistreerd.

Conditioneren: De meeste pompen worden teruggestuurd naar de deelnemende fabrikant. Voor sommige pompen is het effect van het terugsturen negatief. In dat geval zal de pomp op een andere manier verwerkt worden. Ook pompen van fabrikanten die niet aangesloten zijn bij het initiatief worden zo goed mogelijk verwerkt en zullen hun weg vinden naar een recyclebedrijf.

Rapporteren: Circopomp publiceert een compleet dashboard voor de deelnemers. Zo wordt duidelijk wat het effect nu is en kan in de toekomst de verdere ontwikkeling gemeten worden.

Kwart van pompen retour

Deelname aan Circopomp is voor Wilo een logische keuze. Het past bij de ambitie van het bedrijf. Wilo is overtuigd van de kracht van de combinatie: dit initiatief zorgt voor een branchebreed draagvlak voor pomprecycling. Daarnaast verwacht Wilo dat van de ruim 800.000 pompen die jaarlijks op de Nederlandse markt verschijnen, een kwart gaat terugkomen.
Circopomp heeft een berekening gemaakt van wat dat oplevert: besparing van 425.000 kg aan (nieuw) materiaal; 3.300 uur sociale werkgelegenheid; besparing van 120 miljoen liter water; besparing van 900.000 kg CO2-uitstoot en zichtbaarheid van de impact.

Wilo-ambitie

Circopomp kent veel raakvlakken met de duurzaamheidsambities van Wilo. In 2025 moet 250 ton minder aan materiaalgerelateerde hulpbronnen worden verbruikt. Oude pompen recyclen levert hieraan een belangrijke bijdrage: ongeveer 50 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot is direct of indirect afkomstig van de winning en verwerking van grondstoffen. Het is daarom van groot belang om reeds gewonnen grondstoffen zo lang mogelijk in omloop te houden. Een belangrijk onderdeel van het duurzame gebruik van deze hulpbronnen is daarom het terugwinnen en opnieuw verwerken van waardevolle materialen uit oude apparatuur. Dit wordt bereikt door onderdelen te hergebruiken of te recyclen voor hergebruik.

 

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Automatisering

Wilo wint Microsoft Intelligent Manufacturing Award voor slimme hulp in de fabriek

29-03 Wilo heeft met een innovatieve twist het productieproces verbeterd. Dit gebeurde in de Smart…

Toeleveren

Circulariteit vraagt om strategische keuzes

23-03 Circulaire innovaties zijn vaak complex en kostbaar, terwijl afnemers nauwelijks extra geld voor (meer)…

Toeleveren

Industrieel MKB heeft hulp nodig op circulaire pad

09-02 Het onderzoek inventariseerde de behoeften en mogelijkheden van Oost-Nederlandse en Duitse bedrijven om beter…

Toeleveren

Drooglopende pompen

02-02 Wilo heeft de serie drooglopende pompen Wilo-CronoBloc-BL uitgebreid waardoor de opvoerhoogten en capaciteiten van…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV