Productiegroei metaal trekt licht aan in 2015

De productie in de metaalbewerking zal in 2015 een beperkte groei kennen van 1 procent. Deze verwachting spreekt ING uit in haar publicatie ‘Ondernemen in 2015’. Het ING Economisch Bureau beschrijft hierin de belangrijkste economische ontwikkelingen voor 2015 voor 60 sectoren.

De metaalbewerking kent volgens ING een redelijk goed 2014. De productie groeit dit jaar met circa 2,5% ten opzichte van 2013. Wel is de groei in de loop van het jaar duidelijk afgezwakt. Voor 2015 wordt gerekend op een beperkte groei van 1%. Herstel van de binnenlandse economie (onder meer bouw) en van de Duitse industrie (na een dip in het derde kwartaal) creëren positieve vooruitzichten voor de metaal.

Export wint snel aan belang
De Nederlandse metaalsector was lange tijd sterk afhankelijk van het binnenland. Deze bepaalde circa 70% van de omzet. Indirect gingen producten wel naar het buitenland, maar steeds meer weet de sector direct het buitenland te bedienen. In 2014 zal de buitenlandse omzet met 5 à 6% groeien, terwijl de in Nederland gerealiseerde omzet krimpt met 1 à 2%.
De export van metaalproducten naar Azië vertoont een forse groei in 2014 van 17% tot en met september. De groei naar de VS blijft achter. De export naar landen buiten de eurozone kan nog worden geholpen doordat de euro sinds lange tijd in waarde is gedaald. Voor 2015 wordt nog een lichte verdere verzwakking verwacht, wat de Nederlandse exporten naar buiten de eurozone wat goedkoper maakt.
De metaalprijzen ontwikkelen zich al geruime tijd stabiel. Voor 2015 rekent ING op een lichte daling van de metaalprijzen.

Machinebouw: Verder herstel en prima exportperspectief
De Nederlandse machinebouw kende eind 2013 een productiepiek, waarna er sprake was van een terugval. Echter, over heel het jaar 2014 blijft een mooie groei over van 4,5%. Met aantrekkende investeringen in het binnenland en een sterke exportpositie van de sector is de verwachting dat de productie verder aantrekt. Voor 2015 wordt gerekend op een groei van 2%.
Het hoge productieniveau zorgt ervoor dat de sector vooral uitdagingen ziet in het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel om de groei mogelijk te maken. Een tekort aan vraag is voor steeds minder bedrijven een issue, wat de gezonde situatie in de machinebouw reflecteert.
De Nederlandse machinebouw is goed gepositioneerd voor verdere groei de komende jaren. Nederland heeft een leidende positie in diverse niches. Zo is Nederland derde exporteur in de wereld op het gebied van foodmachines.
De machinebouw is een sector waar specialistische kennis en relatief lage volumes samenkomen, waardoor productie binnen Nederland over het algemeen concurrerend kan zijn. Over een langere periode (20 jaar) bezien is de machinebouw dan ook de sterkst groeiende industriesector als het gaat om export.

Lees hier de volledige ING-publicatie ‘Ondernemen in 2015’.

Het herstel van de Nederlandse economie wint in 2015 aan kracht, aldus ING. De groei van de Nederlandse economie valt volgend jaar naar verwachting hoger uit dan dit jaar met een groeiraming van 1,4%. Consumenten durven weer wat te besteden, de woningbouw trekt aan en bedrijven gaan meer investeren in vooral machines, software en computers. “In 2015 zal de binnenlandse vraag de grootste trekker van de economie zijn en die rol overnemen van de export. De economische activiteit verspreidt zich over meer sectoren en is ook voelbaar op de arbeidsmarkt. Veel mensen zullen hierdoor een hogere ‘economische gevoelstemperatuur’ ervaren”, aldus ING hoofdeconoom Marieke Blom.
De economen van ING zien de economische structuur veranderen en dat is voor hen reden om ondernemers en consumenten nadrukkelijk te wijzen op alternatieve scenario’s. Het bijzondere monetaire beleid waardoor bewegingen op de financiële markten soms snel en onvoorspelbaar zijn, nog versterkt door de verregaande internationale verwevenheid, kunnen de economie snel aanjagen of juist remmen. Dit leidt tot een situatie waarin de economie vaker, onverwacht en hevig kan veranderen. “Consumenten en bedrijven doen er verstandig aan rekening te houden met onverwachte scherpe bewegingen in de economie”, aldus Blom. “Een omslag van de economie met een sneller of zwakker herstel zijn in 2015 beide reële scenario’s.” Blom verwacht wel dat zelfs in een reëel pessimistisch scenario de economische gevoelstemperatuur hoger is dan dit jaar. Want ook in dat scenario neemt de koopkracht toe, groeit de werkgelegenheid en trekt de woningmarkt verder aan.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-metaal breekt met traditioneel slecht derde kwartaal

23-10 Het MKB-metaal heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de…

Bedrijf en Economie

Industrie gaat mooie zomer tegemoet

02-06 De groei van de industrie in Nederland zet nog steeds door. Met een score…

Bedrijf en Economie

Versnelling in MKB-metaal blijft uit, maar verwachtingen stijgen

30-04 Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug…

Geen categorie

Industrie blijft op volle kracht draaien

02-03 De productie van de Nederlandse industrie is ook in februari weer behoorlijk gestegen, maar…

Bedrijf en Economie

Komende maanden aanvullende investeringen in industrie

05-01 Veel industriële bedrijven gaan hun capaciteit uitbreiden en dat zal de komende maanden tot…

Bedrijf en Economie

CBS: Industrie positiever over 2015

24-11 Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15…

Bedrijf en Economie

Opmars producerende industrie blijft aanhouden

03-11 De Nederlandse productiesector heeft in oktober een sterke prestatie neergezet met de hoogste PMI…

Bedrijf en Economie

MKB-metaal blijft groeien, seizoeneffect remt versnelling

08-08 Het MKB-metaal is in het tweede kwartaal opnieuw gegroeid. Dat geldt vooral voor de…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV