Is uw CAM systeem sneller dan uw machine?

0

Steeds meer bedrijven programmeren extern via een CADCAM systeem en willen gebruik maken van geavanceerde freesstrategieën om veel sneller te produceren met lagere gereedschapskosten en meer winst. De CAM-systemen en de gereedschappen zijn er klaar voor, maar de machines vaak niet.

Steeds meer bedrijven lopen dan ook tegen een hen onbekend probleem aan: de te lage regelverwerkingssnelheid van hun CNC besturing. “Deze technische specificatie van een CNC besturing is bijna nooit gemakkelijk te vinden in de machinedocumentatie, maar wel alles bepalend bij de omzetting van de te programmeren solid-tekening naar een winstgevend eindproduct”, zegt Frank Smets, area sales manager bij machineleverancier Hurco.

Hji legt uit: “De regelverwerkingssnelheid geeft aan hoeveel NC-programmaregels een CNC besturing per seconde kan verwerken. Soms wordt ook de verwerkingstijd per NC-regel aangegeven in milliseconde. De nieuwste freesstrategieën genereren extreem veel NC-regels, die in de CNC besturing zo snel mogelijk verwerkt moeten worden om met een optimale hoge voeding te kunnen verspanen. Hoe meer regels er per seconden verwerkt kunnen worden, hoe makkelijker de machine de optimale freesvoeding kan bereiken. Is de regelverwerkingssnelheid te laag, haalt men geen optimale verspaningscondities en heeft men een groot probleem.”

In de markt van CNC-machines met hun diversiteit aan CNC-besturingen zitten extreme verschillen in de regelverwerkingssnelheden. Tussen de snelste besturingen en langzamere varianten, zelfs van hetzelfde fabricaat, zitten verschillen die in het tienvoudige lopen. Kort gezegd kan men op een snelle besturing een optimale, door CAM geprogrammeerde, freesvoeding bereiken van 8000 mm/min, dan is dit op de langzame variant slechts 800 mm/min (10x langzamer).

Hurco geeft in een Engelstalig webinar uitleg over zijn gepatenteerde oplossing voor het beschreven probleem. Bekijk hier het webinar.

]]>