Jaarlijks 280 ongevallen met machines

0

Ieder jaar verliezen ongeveer 280 mensen vingers of andere ledematen door een ongeval met een machine op hun werk. Vaak is dit het gevolg van een onveilige situatie die al langere tijd bestaat, zo blijkt uit een verdiepend onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar honderd ernstige machineongevallen.

De ongevallen ontstaan vaak door contact met de bewegende onderdelen van machines zoals cirkelzagen, transportbanden, snij- en inpakmachines. Vaak gaat er iets mis met de afscherming van bewegende delen van de machine. Over dit soort ongevallen is al vrij veel bekend. En ieder jaar blijven ze een belangrijk deel uitmaken van het totaal aantal ongevallen. In een verdiepend onderzoek heeft het RIVM nu honderd ernstige ongevallen uit 2015 en 2016 meer in detail geanalyseerd. De feiten en cijfers in het onderzoek gaan over deze honderd ernstige ongevallen en zijn een aanvulling op de bestaande informatie over ernstige ongevallen met machines. De analyse laat zien welke situaties veel voorkomen en wat de directe en achterliggende oorzaken van de ongevallen zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat onveilige situaties en werkwijzen vaak al langdurig aanwezig waren voordat het ongeval gebeurde.

Praktische lessen
Bij de analyse is gekeken naar de omstandigheden waarin de ongevallen voorkomen. Ook is beschreven hoe mensen in contact kwamen met bewegende delen van machines. Hiervoor is informatie gebruikt uit de database waarin ernstige arbeidsongevallen in Nederland worden geregistreerd, en informatie uit databronnen van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op basis van de analyse heeft het RIVM praktische lessen voor de praktijk opgesteld. Eén van die lessen is het belang om regelmatig te checken of alles nog steeds veilig is. Bijvoorbeeld of alle machines nog in goede staat en compleet zijn, instructies voldoende helder zijn en mensen nog steeds op een veilige manier werken. Op de website lerenvoorveiligheid.nl staan de belangrijkste bevindingen op een rij: waargebeurde verhalen, feiten en cijfers en lessen voor de praktijk. De volledige resultaten staan in het RIVM-rapport: ‘Van gewenning naar herkenning: Een verdiepend onderzoek naar honderd ernstige arbeidsongevallen met machines’. Download het rapport hier.