Krapte wordt steeds groter

0

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt in een rap tempo krapper, ook binnen de techniekbranche. Organisaties in de techniek moeten door het tekort aan goed personeel regelmatig kansen laten liggen, blijkt uit een onafhankelijk onderzoek ‘Het ijzer smeden als het heet is’, uitgevoerd in opdracht van Axell Employment in Tilburg, specialist in het bemiddelen van Oost-Europese medewerkers.

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat een duurzaam personeelsbeleid één van de grote uitdagingen is voor de komende drie jaar. Daarnaast gaven zes op de tien respondenten aan dat de metaalsector niet zonder de inzet van arbeidsmigranten kan. Organisaties zijn ook meer bereid zich in te spannen voor het behoud van hun werknemers en staan open voor nieuwe oplossingen.

Volgens Tom van der Vorst, Managing Director van Axell Employment is dat een goede zaak, aangezien meer dan de helft van de bedrijven de komende vijf jaar meer piekmomenten in de orderstroom verwacht en dus een groeiende personeelsbehoefte. Dankzij het uit handen nemen van flexibel personeel kunnen organisaties zich blijven richten op hun eigen core-business en groeipotentie.

Axell Employment heeft dit benchmarkonderzoek laten uitvoeren om de trends en ontwikkelingen binnen de technische branche in kaart te brengen om zo haar klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren en bedienen. “Met vijfhonderd organisaties in de metaalbranche die benaderd zijn, is dit rapport zeer bruikbaar voor organisaties om op de hoogte te blijven van de actuele topics binnen de branche”, aldus Van der Vorst. De rapportage is gratis te downloaden via deze link.