Grote zorgen over impasse Sterk Techniek Onderwijs

Het kabinet moet zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen over de wijze van voortgang van Sterk Techniek Onderwijs (STO) in de komende jaren.

Leerlingen krijgen tijdens een bezoek bij een metaalbedrijf verschillende doe-activiteiten voorgeschoteld. (Foto: techniek beeldbank/ Timon Jacob)

Hier dringt de Industriecoalitie, bestaande uit Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland, FME, Techniek Nederland en WENB, op aan in een brief aan minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Positieve resultaten

Sinds 2018 wordt er, mede op aandringen van de technische branches, voor STO ongeveer 100 miljoen euro extra per jaar geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. STO laat positieve resultaten zien. Zo is afgelopen jaar het aantal leerlingen in de technische richtingen van het vmbo met 10,4% gestegen. Bij meisjes was het zelfs een stijging van 21%. Daarnaast hebben door STO de bedrijfstakscholen en de technische bedrijven in de regio toegevoegde waarde geleverd voor het vmbo door gastlessen, voorlichting en technieklessen in praktijkcentra en bedrijfsbezoeken te verzorgen.

Grote zorgen

De Industriecoalitie maakt zich echter grote zorgen over de huidige impasse met betrekking tot de toekomst voor STO. Het blijft onduidelijk hoe de toegezegde structurele financiering van STO gerealiseerd wordt, dus hoe de 100 miljoen euro per jaar verdeeld gaat worden. Informatieverstrekking daarover wordt steeds uitgesteld. De onrust bij de scholen in de STO-regio’s neemt met de dag toe. Dat leidt nu al tot nadelige gevolgen met zelfs onomkeerbare effecten, zoals opgezegde contracten van tijdelijk onderwijspersoneel, demotivatie bij betrokkenen, investeringen on hold en een afwachtende houding in de regio’s en bij de bedrijven.

Zo snel mogelijk duidelijkheid

De minister wordt daarom opgeroepen om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, aan met name de onderwijsinstellingen, over de wijze van voortgang – inhoudelijk en financieel voor 2024 en voor de periode van 2025 tot 2030. Dit is van belang om het succesvolle STO voort te zetten. Daarnaast wil de Industriecoalitie ook uitbreiding van STO in de periode vanaf 2025 naar meer doelgroepen, zoals het primair onderwijs en havisten. Dit vanuit de gezamenlijke doelstelling met het ministerie van Onderwijs om nog meer (toekomstig) technisch potentieel talent te bereiken.

Toezegging cofinanciering

Essentieel is om de instroom naar technische opleidingen – en daarmee de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken – te vergroten. Aan het bedrijfsleven ligt het volgens de Industriecoalitie niet: in de brief wordt wederom 10% cofinanciering toegezegd.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Cao-overleg opgeschort; lonen grootste probleem

29-03 Werkgevers bieden per 1 juli 2024 5% en per 1 februari 2025 1,25% over…

Personeel en Opleiding

Uitdagingen arbeidsmarkt belangrijk thema bij cao-gesprekken

19-02 “Allerlei factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek, conflictsituaties in de wereld en de terugvallende wereldhandel, zorgen…

Bedrijf en Economie

Minder spanning op arbeidsmarkt in MKB-maakindustrie

18-01 Bij de MKB-maakbedrijven die aan deze barometer hebben deelgenomen werken gemiddeld 21 medewerkers, 92%…

Personeel en Opleiding

Ruim baan voor verspanend talent in Drenthe

20-11 Na grondig vooronderzoek en vele gesprekken is besloten samen te werken met STODT, technische…

Personeel en Opleiding

4 Miljoen voor arbeidsmarktprojecten MKB-maakindustrie

14-12 Metaalunie, de vakbonden FNV, CNV en De Unie, aanpalende organisaties en het opleidingsfonds OOM…

Personeel en Opleiding

Covebo test en traint Europese metaalvakkrachten

11-04 Dit leidt in de praktijk tot langere samenwerkingsverbanden tussen kandidaten en bedrijven. Covebo verwacht…

Bedrijf en Economie

Arbeidsmarkt blijft gespannen voor MKB-metaal

04-11 Terwijl de vraag naar personeel onverminderd hoger is dan het aanbod en de druk…

Personeel

Krapte wordt steeds groter

09-10 De Nederlandse arbeidsmarkt wordt in een rap tempo krapper, ook binnen de techniekbranche. Organisaties…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV